0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przerwa w prowadzeniu działalności - czy to możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy odprowadzają podatek dochodowy w formie karty podatkowej, nie muszą zawieszać działalności gospodarczej. Innym rozwiązaniem, z którego mogą skorzystać, jest ogłoszenie przerwy w prowadzeniu działalności. Czym różnią się obie formy?

Przerwa w prowadzeniu działalności - dla kogo?

Przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej mogą ogłosić osoby, które opłacają podatek dochodowy na podstawie karty podatkowej. W tym celu wystarczy poinformować pisemnie naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Forma złożenia takiego powiadomienia zależy od powodu, z jakiego przedsiębiorca decyduje się na przerwę.

 

Ważne!

Możliwość zgłoszenia przerwy w prowadzeniu działalności dopuszcza art. 34 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne.

Przerwa w działalności gospodarczej - rodzaje

W przepisach jest mowa o przerwie w prowadzeniu działalności z powodu:

  • choroby,
  • innych przyczyn.

Przerwa w prowadzeniu działalności spowodowana innymi przyczynami niż choroba musi trwać co najmniej 10 dni. W tym wypadku o zamiarze przerwania działania firmy przedsiębiorca powinien powiadomić naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia, a o jej zakończeniu - w dniu poprzedzającym to zdarzenie.

Jeżeli przerwa w prowadzeniu działalności spowodowana jest chorobą, podatnik powiadamia o tym fakcie urząd skarbowy już po jej zakończeniu, w dniu ponownego rozpoczęcia działalności. Powiadomienie takie powinno być sporządzone na podstawie zwolnienia lekarskiego.

Przerwa w prowadzeniu działalności - skutki

Zgłoszenie przerwy w prowadzeniu działalności wpływa wyłącznie na wysokość podatku wynikającego z karty podatkowej. Nie zwalnia ona podatnika z obowiązku opłacania składek ZUS, jak dzieje się w momencie zawieszenia działalności. Co więcej, przerwę taką można zgłosić także w trakcie zatrudniania pracowników.

W czasie trwania przerwy w prowadzeniu działalności podatnik jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy jej dzień.

Przykład 1.

Przedsiębiorca odprowadza podatek dochodowy w formie karty podatkowej, zgłosił przerwę w prowadzeniu działalności od 16 października do 30 października 2014 roku. Oznacza to, że powinien on odprowadzić podatek mniejszy o 15/30 należnego podatku za październik.

Co ważne, w trakcie przerwy w prowadzeniu działalności podatnik nie może wykonywać żadnych czynności wchodzących w zakres jego działalności. Zgłoszenie takiej przerwy nie wiąże się natomiast z żadnymi dodatkowymi opłatami na rzecz urzędu skarbowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów