0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy należy przerwać amortyzację?

Wielkość tekstu:

Środki trwałe wykorzystywane w trakcie okresu zawieszenia działalności

W trakcie trwania okresu zawieszenia działalności przedsiębiorca nie ma prawa do prowadzenia działalności, a tym samym do osiągania z tego tytułu przychodów. Zatem pojawia się również pytanie, kiedy należy przerwać amortyzację środków trwałych?

Co do zasady przedsiębiorca musi również przerwać odpisy amortyzacyjne środków trwałych, które nie są używane, od miesiąca następującego po miesiącu zawieszenia. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy w środki trwałe są wykorzystywane do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów- wówczas przedsiębiorca ma prawo dokonywania odpisów nawet w okresie zawieszenia działalności.

Zaprzestanie wykorzystywania środków trwałych w związku z przeniesieniem ich do innego obiektu

W sytuacji, kiedy środki trwałe przestana być czasowo używane na skutek przeniesienia ich do innego obiektu, ich amortyzacja nie powinna być przerwana. Wynika to z faktu, że dany środek nie przestał być wykorzystywany z powodu zaprzestania działalności. Dodatkowo nie występuje tu żaden inny przypadek, z którym ustawodawca wiązałby zaprzestanie amortyzacji. Odpisy dokonywane w trakcie przerwy w użytkowaniu powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Zaprzestanie produkcji

W przypadku zaprzestania produkcji, w której wykorzystywane były podlegające amortyzacji środki trwałe, amortyzację należy przerwać od miesiąca następującego po miesiącu przerwania produkcji. Zgodnie z prawem podatkowym amortyzacji podlegają jedynie środki trwałe używane do prowadzenia działalności gospodarczej i związane z osiąganym przychodem.

Zbycie środka trwałego

Przepisy podatkowe jednoznacznie określają termin zaprzestania amortyzacji w przypadku zbycia środka trwałego. W tej sytuacji podatnik ma obowiązek dokonania ostatniego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu, w którym zbyto środek trwały (termin ten wyznacza np. data zawarcia umowy transakcyjnej).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów