Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Wycofanie z firmy samochodu osobowego - skutki w VAT

Przedsiębiorcy mają prawo do wycofania samochodu firmowego na cele prywatne. Na gruncie PIT samo przekazanie pojazdu nie rodzi żadnych zobowiązań podatkowych. Inaczej natomiast będzie z podatkiem VAT. Są bowiem sytuacje, w których przedsiębiorca musi się przygotować na jego zapłatę.

Wycofanie samochodu firmowego a prawo do odliczenia VAT

W przypadku przekazania na cele prywatne samochodu, przy zakupie którego istniało prawo do odliczenia podatku należy zwrócić uwagę na możliwą korektę VAT. Zgodnie bowiem z zapisem art. 7 ust. 2, za podlegające opodatkowaniu uznaje się również bezpłatne przekazanie przez podatnika towarów, szczególnie na cele osobiste lub pracowników.

Według art. 90b ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli podatnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie pojazdu,to przy wycofaniu samochodu osobowego jest on zobowiązany do dokonania korekty odliczonego wcześniej VAT. W tym przypadku istotna jest wartość początkowa samochodu oraz data jego przekazania. Zgodnie z art. 90b ustawy o VAT:

  • przy samochodach, których wartość nie przekroczyła kwoty 15.000 zł dokonanie korekty będzie obowiązkowe w przypadku jego przekazania w okresie 12 miesięcy, licząc od końca okresu rozliczeniowego, w którym został wydany do użytkowania,
  • przy samochodach, których wartość przewyższa 15.000 zł dokonanie korekty będzie obowiązkowe przy przekazaniu w okresie 5 kolejnych lat po zakończeniu roku, w którym został przykazany do użytkowania.

Aby uniknąć obowiązku korygowania VAT należy przekazać pojazd na cele osobiste dopiero po upływie powyższych terminów.

Wycofanie samochodu firmowego bez odliczenia VAT

Inaczej będzie kiedy przedsiębiorca nie posiadał prawa do odliczenia podatku, np. poprzez zakup samochodu od osoby fizycznej na umowę, bądź fakturę marża. Wtedy też przekazanie pojazdu bez odliczenia VAT będzie zwolnione z obowiązku opodatkowania przy zachowaniu dodatkowego warunku - mianowicie pojazd powinien być używany w firmie wyłącznie dla celów zwolnionych z opodatkowania VAT.

Ważne!
Do końca 2013 r. przedsiębiorcy mieli prawo do skorzystania ze zwolniena z podatku VAT przy wycofaniu samochodu firmowego, który był w działaności użytkowany co najmniej 6 miesięcy - zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o VAT. Od 1 stycznia 2014 r. przepis ten został uchylony, tym samym pozbawiając przedsiębiorców możliwości skorzystania ze zwolenienia z podatku VAT przy wycofainu samochodu, nawet pomimo upłynięcia 6 miesięcy od wprowadzenia pojazdu do firmy.

Jeśli przedsiębiorca miał prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu samochodu osobowego (zgodnie z przepisami, mogło to być 100% lub 60%/50%), i przekazuje samochód na cele prywatne przed upływem wskazanego w poprzednim punkcie terminu, powinien także dokonać korekty podatku VAT.