Poradnik Przedsiębiorcy

Sprzedaż firmowego samochodu nie w pełni zamortyzowanego

Prowadzę księgowość w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz jestem czynnym podatnikiem VAT. Ponad rok temu, w kwietniu 2017 roku kupiłem samochód osobowy o wartości 13.000 zł od którego zakupu odliczyłem 50% podatku VAT. Samochód nie jest w pełni zamortyzowany jednak chciałbym go sprzedać. Jaką stawkę podatku powinna być opodatkowana sprzedaż firmowego samochodu?

Adam, Brzeg Dolny

 

W przypadku sprzedaży firmowego samochodu osobowego kluczowe jest ustalenie odpowiedniej stawki podatku VAT. Stawkę zw. (zwolniona) można zastosować jedynie w sytuacji, gdy przedsiębiorcy nie przysługiwało odliczenie VAT od zakupu samochodu oraz samochód był wykorzystywany wyłącznie do czynności związanych ze sprzedażą zwolnioną.

Natomiast w każdym innym przypadku należy zastosować stawkę podstawową, czyli 23% VAT.

Ważną informacją jest fakt, że w momencie kiedy następuje sprzedaż firmowego samochodu, pojazd ten staje się w 100% firmowy, więc nie istnieje już ograniczenie w odliczeniu podatku VAT, a co za tym idzie - istnieje możliwość do korekty nieodliczonego podatku VAT.

I tak, gdy wartość początkowa samochodu jest:

  • niższa niż 15 000 zł, a sprzedaż samochodu następuje przed upływem roku oraz przy zakupie zostało odliczone 50% podatku VAT, można w takim wypadku sporządzić korektę nieodliczonego podatku VAT za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty, przez okres 12 miesięcy,

  • wyższa niż 15 000 zł oraz kiedy podatek został odliczony w wysokości 50% - jeżeli sprzedaż następuje przed upływem 5-ciu lat, można skorygować deklarację VAT za ten okres rozliczeniowy, uwzględniając korektę podatku nieodliczonego w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Po upływie 5 lat korekty deklaracji nie można już sporządzać.

Jednak w opisanej przez Pana sytuacji korekta podatku VAT nie wystąpi. Samochód nie podlega amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano jego sprzedaży. Niezamortyzowana część wartości początkowej środka trwałego będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu, który należy ująć w kolumnie 13 Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów (pozostałe wydatki) pod datą sprzedaży środka trwałego.