0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż firmowego samochodu nie w pełni zamortyzowanego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę księgowość w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz jestem czynnym podatnikiem VAT. Ponad rok temu, w kwietniu 2019 roku kupiłem samochód osobowy o wartości 13.000 zł od którego zakupu odliczyłem 50% podatku VAT. Samochód nie jest w pełni zamortyzowany jednak chciałbym go sprzedać. Jaką stawką podatku powinna być opodatkowana sprzedaż firmowego samochodu?

Adam, Brzeg Dolny

 

W przypadku sprzedaży firmowego samochodu osobowego kluczowe jest ustalenie odpowiedniej stawki podatku VAT. Stawkę zw. (zwolniona) można zastosować jedynie w sytuacji, gdy przedsiębiorcy nie przysługiwało odliczenie VAT od zakupu samochodu oraz samochód był wykorzystywany wyłącznie do czynności związanych ze sprzedażą zwolnioną.

Natomiast w każdym innym przypadku należy zastosować stawkę podstawową, czyli 23% VAT.

Ważną informacją jest fakt, że w momencie kiedy następuje sprzedaż firmowego samochodu, pojazd ten staje się w 100% firmowy, więc nie istnieje już ograniczenie w odliczeniu podatku VAT, a co za tym idzie - istnieje możliwość do korekty nieodliczonego podatku VAT.

I tak, gdy wartość początkowa samochodu jest:

  • niższa niż 15 000 zł, a sprzedaż samochodu następuje przed upływem roku oraz przy zakupie zostało odliczone 50% podatku VAT, można w takim wypadku sporządzić korektę nieodliczonego podatku VAT za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty, przez okres 12 miesięcy,

  • wyższa niż 15 000 zł oraz kiedy podatek został odliczony w wysokości 50% - jeżeli sprzedaż następuje przed upływem 5-ciu lat, można skorygować deklarację VAT za ten okres rozliczeniowy, uwzględniając korektę podatku nieodliczonego w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Po upływie 5 lat korekty nie można już sporządzać.

Jednak w opisanej przez Pana sytuacji korekta podatku VAT nie wystąpi. Samochód nie podlega amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano jego sprzedaży. Niezamortyzowana część wartości początkowej środka trwałego będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu, który należy ująć w kolumnie 13 Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów (pozostałe wydatki) pod datą sprzedaży środka trwałego.

Przy sprzedaży pojazdu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych po 2019 roku koszt podatkowy będzie stanowiła wartość pojazdu do kwoty limitu 150 tys. złotych, pomniejszona o wartość odliczonych do momentu sprzedaży odpisów amortyzacyjnych. Więcej informacji na ten temat w artykule: Sprzedaż samochodów osobowych od 2019 r. – jakie zmiany?

Sprzedaż samochodu w systemie wfirma.pl

Użytkownicy systemu wfirma.pl w łatwy i szybki sposób dokonają sprzedaży firmowego pojazdu znajdującego się w ewidencji środków trwałych. W tym celu należy przejść do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy zaznaczyć pojazd firmowy i w górnym menu wybrać opcję SPRZEDAŻ.  

sprzedaż firmowego samochodu

 Na podstawie tak wystawionej faktury przychód zostanie ujęty w KPIR i rejestrze VAT, dodatkowo wartość niezamortyzowana zostanie ujęta w kosztach. Szczegóły zostały opisane w artykule: Jak zaksięgować sprzedaż firmowego samochodu osobowego?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów