0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż środka trwałego w zawieszonej działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca ma możliwość zawieszenia prowadzonej działalności na okres maksymalnie 24 miesięcy. Podczas zawieszenia nie może wykonywać czynności związanych z głównym profilem jej działania ale czy może wykonywać inne czynności, które wywołują skutki podatkowe?

Zawieszając działalność przedsiębiorca decyduje się nie wykonywać czynności związanych z jej prowadzeniem. Nie będzie zatem wykonywał przez okres zawieszenia usług jak też nie będzie sprzedawał towarów. Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej pozostawiają jednak prowadzącemu działalność pewne prawa do wykonywania określonych czynności podczas zawieszenia. I tak przedsiębiorca w okresie zawieszenia:

  • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
  • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zgodnie z powyższym przedsiębiorca który zawiesił działalność nie może sprzedawać usług i towarów handlowych, ale ma prawo sprzedać należące do jego działalności środki trwałe. Sprzedaż środka trwałego spowoduje powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Może również jednocześnie spowodować powstanie kosztu, bowiem niezamortyzowana część środka trwałego podczas jego sprzedaży stanowi koszt podatkowy. Dodatkowo czynni podatnicy VAT mogą być przy sprzedaży firmowej rzeczy zobowiązani do wykazania należnego podatku VAT. Wówczas pomimo tego, że w czasie zawieszenia nie mają obowiązku składania okresowych deklaracji, podczas gdy sprzedaż środka trwałego nastąpi pomimo zawieszenia działalności są oni zobowiązany za okres w którym dokonano sprzedaży firmowej rzeczy złożyć deklarację VAT-7 czy VAT-7K.

Jeżeli natomiast chodzi o obowiązek związany z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, przy sprzedaży środka trwałego podczas zawieszenia działalności przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacać zaliczki z tytułu tego, że dokonał tej sprzedaży. Przychód może rozliczyć w pierwszym miesiącu po odwieszeniu lub jeżeli zawieszenie obejmuje przełom roku, przychód z tytułu sprzedaży środka trwałego podczas zawieszenia wykazuje w zeznaniu rocznym. Zawieszenie działalności nie zwalnia bowiem przedsiębiorcy z obowiązku złożenia rozliczenia rocznego.  

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów