0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy stosować zwolnienie z PIT dla młodych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

24 lipca została podpisana ustawa  o zmianie ustawy o podatku dochodowym, świadczeniach rodzinnych i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza zwolnienie z PIT dla młodych. Jednak tylko część zatrudnionych będzie mogła skorzystać z nowej ulgi. Jak będzie wyglądało wyliczanie wynagrodzenia w takim przypadku? O tym poniżej.

Kto może zostać zwolniony z opłacania podatku?

Aby korzystać ze zwolnienia konieczne będzie spełnienie trzech głównych warunków jakie narzuca ustawa. Dotyczą one wieku, rodzaju zatrudnienia oraz kwoty osiągniętych przychodów. Ulga będzie przysługiwała osobom, które:

  • nie ukończyły 26 lat - ostatnią szansę na skorzystanie ze zwolnienia otrzyma część rocznika 1993 urodzona po 1 sierpnia. Co ważne, ulga przysługuje do dnia urodzin, zatem przychody osiągnięte po tym terminie zostaną automatycznie opodatkowane,

  • są zatrudnione na podstawie umowy o pracę (dotyczy również pracy nakładczej i stosunku służbowego) oraz na podstawie umowy zlecenia,

  • osiągnęły przychód w kwocie nieprzekraczającej 85 528,00 zł w ciągu roku kalendarzowego, przy czym w 2019 roku limit jest proporcjonalny (5/12 rocznego ograniczenia) i wynosi 35 636,67 zł. Średnie zarobki miesięczne musiałyby utrzymywać się na poziomie do 7127 zł.

W związku z tym, że zwolnienie z PIT dla młodych ma obowiązywać od 1 sierpnia, to przychody osiągnięte po tym dniu nie będą podlegały opodatkowaniu. Istotne będzie to w przypadku wypłat z przesunięciem, gdyż już od pensji za lipiec wypłaconych w sierpniu nie powinna być naliczana zaliczka.

Zwolnienie z podatku nie dla umów o dzieło i młodych przedsiębiorców

Tak jak wspomniano wcześniej, ze zwolnienia skorzystają wyłącznie pracownicy i zleceniobiorcy. Ustawa nie przewiduje ulgi w opłacaniu podatku dla młodych przedsiębiorców, czy osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło. Niektórzy eksperci twierdzili, że wykluczanie umów o dzieło z możliwości korzystania ze zwolnienia jest niekonstytucyjne. Jednak poprawka, która miała uwzględnić wykonawców w uprzywilejowanej grupie nie została przyjęta. Przepisy są także niekorzystne dla młodych przedsiębiorców, zmagających się z konkurencją i walczących o utrzymanie się na rynku. Prowadzenie własnego biznesu nie jest proste, wiąże się z wysokimi kosztami i ryzykiem, że przychody ich nie zrekompensują. Zmiany mogą negatywnie wpłynąć na liczbę zakładanych przez osoby młode działalności, gdyż więcej korzyści będzie im przysługiwało przy zatrudnieniu na etat czy podpisaniu zlecenia niż w pracy na własny rachunek.

Ile zarobi pracownik, a ile zleceniobiorca?

Nowe przepisy są najbardziej korzystne dla studentów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie. Takie osoby nie są bowiem objęte obowiązkiem zgłoszenia do ubezpieczeń, czyli od ich wynagrodzenia nie są potrącane składki ZUS. Teraz również zleceniobiorca-student nie pobierze od nich zaliczki na PIT. To oznacza, że kwota brutto będzie jednocześnie kwotą do wypłaty. 

Zwolnienie z oskładkowania nie zależy tylko od wieku, tak jak jest to w przypadku zwolnienia z podatku. Tu znaczenie ma dodatkowo status studenta.

Zleceniobiorcy, którzy nie studiują i zostali zgłoszeni do ZUS (opłacają składki społeczne, w tym dobrowolne chorobowe) dostaną taką samą pensję jak osoby zatrudnione na etat.

Zwolnienie z PIT dla młodych jest mniej korzystne finansowo dla pracowników obligatoryjnie objętych ubezpieczeniami w ZUS. W roku 2019 miesięcznie zarobią około 130 zł. Jednak warto pamiętać, że umowa o pracę daje wiele innych przywilejów.

Poniżej porównanie zarobków na umowie zlecenie i umowie o pracę dla płacy minimalnej.

 

Umowa zlecenie ze studentem

Umowa o pracę

Wynagrodzenie brutto

2 250,00 zł

2 250,00 zł

Składki społeczne

0,00 zł

308,48 zł

Składki zdrowotne

0,00 zł

174,74 zł

Do wypłaty

2 250,00 zł

1 766,78 zł

Zwolnienie z PIT dla młodych w 2019 roku nie jest dorozumiane!

Od 2020 roku ulga w opłacaniu podatku będzie obowiązywała automatycznie dla wszystkich, którzy spełnią warunki wymienione przez ustawodawcę. W bieżącym roku, aby zwolnienie z PIT dla młodych było zastosowane przy wyliczaniu wynagrodzenia, konieczne jest złożenie u swojego pracodawcy bądź zleceniodawcy dokumentu potwierdzającego chęć skorzystania z tego przywileju. Należy w nim oświadczyć, że przychody uzyskane w 2019 roku zostaną objęte w całości zwolnieniem z opodatkowania.

Które przychody w dalszym ciągu pozostaną opodatkowane?

Należy pamiętać, że zwolnienie z PIT dla młodych nie obejmuje wszystkich przychodów uzyskanych przez pracownika.  Opodatkowane pozostaną w dalszym ciągu zasiłki z ubezpieczenia społecznego, które wypłaca pracodawca.

Wykazanie zwolnienia z PIT dla młodych w zeznaniu rocznym 

Do sporządzenia zeznania rocznego nie będą zobligowani pracownicy zatrudnieni w ramach stosunku pracy i zleceniobiorcy, w przypadku gdy podmiot zatrudniający nie pobierał zaliczek na podatek dochodowy z ich wynagrodzenia. Co istotne, w zeznaniu rocznym za rok 2019 zostaną wykazane wszystkie przychody, z wyjątkiem części zwolnionej z PIT. W kolejnych latach konieczne będzie sporządzenie zeznania dla przychodów opodatkowanych w związku z przekroczeniem limitu. Zeznanie złożą również osoby, które w danym roku ukończą 26. rok życia, co spowoduje utratę prawa do korzystania z ulgi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów