Poradnik Przedsiębiorcy

Umowa o dzieło a składki ZUS za pracownika

Chciałbym zatrudnić pracownika na podstawie umowy o dzieło. Wynagrodzenie tej osoby w każdym miesiącu nie będzie przekraczało 200 zł. Jak w takiej sytuacji wygląda sprawa z obowiązkiem opłacania składek ZUS za takiego pracownika?

Marek, Warszawa

 

Polskie prawo pozwala zatrudniać pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych. Przykładami takich umów są umowa zlecenia lub umowa o dzieło. Bardzo istotne jednak to, że wiążące jest to jakie zawarta umowa zawiera przesłanki tzn. jakie są zapisane w niej warunki określające stosunek pracy, a nie sam tytuł umowy.

Charakterystyka umowy o dzieło

W związku z tym należy wiedzieć, ze umowa o dzieło charakteryzuje się, tym że osoba przyjmująca zlecenie zobowiązuje się wykonać określone w umowie dzieło (nie musi to być rzecz materialna) a osoba zlecająca wykonanie dzieła określa wynagrodzenie. Natomiast w żadnym wypadku umowa nie może określać miejsca i czasu wykonywania danego dzieła, oraz nie określa podległości osobowy wykonującej zlecenie względem osoby zlecającej. Te trzy powyższe przesłanki decydują o tym, ze umowa ma charakter umowy o pracę a nie umowy cywilnoprawnej i tak też będzie traktowana.

Umowa o dzieło a ZUS

Umowa o dzieło nie stanowi samodzielnego tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z tym, pracownik nie ma prawa do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego, wypadkowego czy zdrowotnego. Jednak w przypadku zawarcia umowy o dzieło z pracownikiem, z którym przedsiębiorca ma również podpisaną umowę o pracę lub jeżeli w ramach umowy o dzieło wykonują pracę na rzecz swojego pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, to w takiej sytuacji od zawartej umowy o dzieło trzeba będzie odprowadzić wszystkie obowiązkowe składki jak od umowy o pracę. Poza tymi przypadkami od umowy o dzieło nie pobiera się składek ZUS.

Umowa o dzieło a podatek dochodowy

Każdą wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej należy udokumentować rachunkiem wystawionym do umowy. Jest to dokument, na podstawie którego pracodawca może rozliczyć wynagrodzenie pracownika. Umowy cywilnoprawne, których wynagrodzenie nie przekracza 200 zł powinno być rozliczone na podstawie 18% zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT - 8A). Po zakończeniu roku podatkowego pracodawca ma obowiązek przekazać do odpowiedniego Urzędu Skarbowego deklarację o podatku dochodowym na formularzu PIT 8AR. Przy zastosowaniu rozliczenia zryczałtowanego opodatkowania umowy, pracodawca zwolniony jest z przygotowywania dla pracownika i Urzędu Skarbowego rocznej deklaracji PIT 11, pod warunkiem, że inne wypłaty pracownika, nie były rozliczane na zasadach ogólnych.