0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa zlecenie z rencistą lub emerytem a zbieg tytułów do ubezpieczeń

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podstawą zatrudnienia może być umowa zlecenie lub umowa agencyjna oraz inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zleceń.

Umowa zlecenie a zbieg tytułów do ubezpieczeń

W związku ze zmianami przepisów, które zaczęły obowiązywać od 2016 roku, dotyczących zbiegów tytułów do ubezpieczeń, również w przypadku emerytów i rencistów należy zastosować te zmiany. W momencie zatrudnienia osoby, która ma prawo do renty lub emerytury na podstawie umowy zlecenia, umowa w całości podlega obowiązkowym składkom na ubezpieczenie społeczne. Jeśli emeryt lub rencista posiada kilka umów zleceń, wszystkie one podlegają ubezpieczeniom społecznym, do momentu gdy suma wszystkich tytułów do ubezpieczeń nie przekroczy minimalnego wynagrodzenia.

Ważne!

Przy ustalaniu tytułów do ubezpieczenia nie uwzględnia się przychodu z tytułu renty lub emerytury. Pod uwagę brane są jedynie przychody z tytułu umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Przykład 1.

Emeryt, który nie pozostaje w stosunku pracy, zatrudniony jest na podstawie dwóch umów zleceń.

Umowa zlecenie  A - wynagrodzenie 500 zł

Umowa zlecenie B - wynagrodzenie 1000 zł

Obydwie umowy stanowią podstawę do ubezpieczeń społecznych, ponieważ ich suma nie przekracza wynagrodzenia minimalnego, które w 2017 roku wynosi 2000 zł.

Przykład 2.

Osoba z przyznanym prawem do renty, niepozostająca w stosunku pracy, pracuje na podstawie dwóch umów zleceń:

Umowa zlecenie A - wynagrodzenie 2000 zł

Umowa zlecenie B - wynagrodzenie 2200 zł

Płatnik powinien odprowadzić składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z umowy A. Umowa B nie stanowi obowiązku do ubezpieczeń społecznych, ponieważ z umowy A rencista uzyskuje wynagrodzenie minimalne.

Ważne!
Jeśli chcesz wyliczyć kwotę wynagrodzenia na umowie zleceniu warto skorzystać z kalkulatora umów zleceń.

Odpowiedzialność płatnika składek

Należy mieć na uwadze, że to po stronie płatnika leży odpowiedzialność za odpowiednie odprowadzenie składek od umowy. W związku z czym musi on być absolutnie pewny, że zleceniobiorca uzyskuje wynagrodzenie minimalne i dzięki temu może zostać zwolniony z oskładkowania umowy. Co za tym idzie, samo oświadczenie zleceniobiorcy może nie być wystarczające. Zleceniodawca może wymagać udowodnienia innymi dokumentami faktu otrzymywania przychodu w wysokości minimum 2000 zł.

Ważne!

Zleceniobiorca zawsze, na swój dobrowolny wniosek, może zgłosić do ubezpieczeń społecznych również te umowy, które nie stanowią obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów