Składki ZUS jako koszt uzyskania przychodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy zobowiązani są m.in. do terminowego regulowania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Opłaty do ZUS najczęściej kojarzą się przedsiębiorcom wyłącznie z kolejnym przykrym obowiązkiem, o którym każda osoba prowadząca działalność gospodarczą nie powinna zapominać. Warto jednak pamiętać, że zapłacone składki ZUS można odpisać od dochodu bądź podatku.

Składki ZUS - terminy

Każda osoba prowadząca firmę zobowiązana jest w odpowiednich terminach opłacać składki ZUS. Termin zapłaty składek uzależniony jest od tego, czy dany przedsiębiorca zatrudnia pracowników, czy też opłaca składki wyłącznie za siebie.

Składki ZUS powinny zostać opłacone:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – w przypadku jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych;

  • do 10. dnia następnego miesiąca – w odniesieniu do osób fizycznych, które opłacają składkę wyłącznie za siebie;

  • do 15. dnia następnego miesiąca – obowiązek ten dotyczy pozostałych podatników.

Składki na ubezpieczenie społeczne

Do składek na ubezpieczenie społeczne, które stanowią największą część wszystkich opłat odprowadzanych do ZUS-u, zaliczane są składki:

  • emerytalne,

  • rentowe,

  • chorobowe,

  • wypadkowe.

Składki za ubezpieczenie społeczne w kosztach firmowych

Składki na ubezpieczenie społeczne osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą mogą stanowić koszt uzyskania przychodu z tej działalności. Jest jednak pewien warunek. Aby składki na ubezpieczenie społeczne mogły zostać uznane za koszt podatkowy, muszą zostać opłacone. Co za tym idzie, składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorca zaliczy do kosztów dopiero w miesiącu ich faktycznego opłacenia.

Składki ubezpieczeniowe pomniejszające podstawę opodatkowania

W przypadku składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorca ma także inną alternatywę. Zamiast zaliczać opłacone składki do kosztów uzyskania przychodu, może odliczyć je od dochodu stanowiącego podstawę wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Dokonuje tego w miesiącu, w którym miała miejsce zapłata składek na ubezpieczenie społeczne.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Z kolei składki na ubezpieczenie zdrowotne nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Mogą one zostać jedynie odliczone od podatku. W tym przypadku pojawia się jednak kolejne ograniczenie, gdyż odliczenie to nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Choć składka wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru, różnicy pomiędzy częścią odliczaną a nie odliczaną (1,25%) nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Tym samym jest ona finansowana z dochodu po opodatkowaniu (z kieszeni podatnika).

Składki na Fundusz Pracy

Składkę płaconą na Fundusz Pracy przedsiębiorca może uwzględniać podatkowo jedynie poprzez ujęcie jej w kosztach (KPiR - kolumna 13). Nie ma możliwości, jak w przypadku składki na ubezpieczenie społeczne, uwzględnienia jej przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy.

Podsumowując składki ZUS pozwalają przedsiębiorcy pomniejszyć zobowiązanie wynikające z tytułu podatku dochodowego. Podczas rozliczania składek ZUS w kosztach podatkowych lub odliczając je od dochodu/podatku należy jednak pamiętać, że warunkiem umożliwiającym to działanie jest faktyczne ich opłacenie.

Księgowanie składek ZUS w systemie wfirma.pl

W systemie wfirma.pl przedsiębiorca ma prawo wyboru jak chce aby jego składki społeczne ujmowały się w ewidencjach - czy odliczały się bezpośrednio od podstawy opodatkowania czy ujmowały w kosztach podatkowych. Aby to ustawić w systemie należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » FUNKCJE KSIĘGOWE, gdzie w sekcji SKŁADKA SPOŁECZNA WŁAŚCICIELA należy zaznaczyć ODLICZENIE W ZALICZCE lub KOSZT W KPIR i zapisać.

składki zus

Aby składki ZUS zostały uwzględnione w zaliczce należy generować  w systemie deklarację ZUS DRA schematem: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

składki zus

Po zapłaceniu składek ZUS należy w systemie rozliczyć deklarację ZUS schematem: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE, gdzie należy zaznaczyć deklaracji ZUS DRA i skorzystać z opcji ROZLICZ.

składki zusPo rozliczeniu deklaracji ZUS DRA pojawi się okno z opisem w jaki sposób zostaną uwzględnione składki ZUS w zaliczce: 

składki zus

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów