0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Mobbing w firmie - jak sobie z nim radzić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Mobbing jest zjawiskiem, o którym coraz częściej się słyszy. Jak się okazuje wiele osób pracujących, czy to w wielkich korporacjach, czy małych firmach, ma z nim styczność. Należy z nim walczyć, aby pracownicy zatrudnieni w firmie mogli czuć się komfortowo w miejscu w pracy.

Co tak naprawdę należy rozumieć przez mobbing?

Definicję mobbingu można odnaleźć w art. 94(3). § 2 Kodeksu Pracy, z którego wynika, że jest to działanie lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Mobbing - rodzaje

Mobbing można podzielić na dwa rodzaje:

  • mobbing prosty, polegający na tym że zarówno osoba mobbingowana jak i mobber pracują na tym samym szczeblu;
  • mobbing skośny, polegający na tym, że mobber zajmuje stanowisko na wyższym szczeblu.

Mobbing - przyczyny

Powodów występowania mobbingu w miejscu pracy, wbrew pozorom, jest bardzo wiele. Jednak najważniejszym okazuje się być zagrożenie pozycji zawodowej oraz wysoka konkurencja wśród pracowników. Jednak to nie koniec listy, do przyczyn można zaliczyć także odmienność osoby mobbingowanej (narodowość, religia, wygląd, poglądy), czy kompleksy osoby zarządzającej, która przez złośliwości chce podbudować swoje ego.

Mobbing - objawy

Mobbing jak już wcześniej wspomniano polega na uporczywym i długotrwałym nękaniu i zastraszaniu. Należy w związku z tym pamiętać, że jednorazowa złośliwość ze strony wspópracownika czy przełożonego nie jest równoznaczna z mobbingiem, gdyż pod tym pojęciem kryje się długotrwałość, powtarzalność i systematyczność takiego stanu rzeczy.

Bardzo istotny jest fakt, że mobbing to również działania o podłożu seksualnym, kwestionowanie podejmowanych decyzji, ciągła krytyka wykonywanych zadań, zlecanie prac szkodliwych dla zdrowia, czy też kompletnie bezsensownych. Lista ta jest dość długa i zawiera szereg zachowań i czynności, których głównym celem jest poniżenie osoby mobbingowanej.

Mobbing - skutki

Jak wiadomo najdotkliwsze skutki mobbingu ponosi jego ofiara, która traci pewność siebie, czuje wstyd i lęk. Osoby wrażliwe popadają w depresję lub nerwicę. Nieprzemyślane zachowanie mobberów odbija piętno na ich całym życiu, powodując niekiedy trwały uszczerbek na zdrowiu. Osoby takie często wyłączają się z życia społecznego, izolują się od świata, rodziny i znajomych, tracą chęć do pracy.

Mobbing - czy pracodawca musi z nim walczyć?

Otóż tak, obowiązek ten wypływa wprost z art. 94(3). § 1 KP, który nakazuje przeciwdziałanie mobbingowi.

Jeżeli tego nie zrobi, będzie musiał liczyć się ze wszystkimi tego konsekwencjami wśród których możemy wymienić:

  • dochodzenie zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę przez pracownika u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia;
  • dochodzenie odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę przez pracownika, który na skutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę.

Mobbing - jak mu przeciwdziałać?

Zapobieganie mobbingowi jest niezwykle istotne, dlatego też w firmie powinien zostać wyznaczony pracownik, który w imieniu pracodawcy będzie zajmował się tego typu sprawami. Dodatkowo w regulaminie powinna znaleźć się informacja o konsekwencjach w przypadku występowania mobbingu.

Jak można się domyślić mobbing miedzypracowniczy jest z reguły ukrywany przed samym pracodawcą, gdyż ofiara obawia się ocenienia jej jako konfliktowej, a nawet utraty pracy. Wszystko to decyduje o tym, że pracownik nie ujawnia szefowi swoich złych stosunków z innymi pracownikami.  Gdy prawda wychodzi na jaw pracodawca powinien wobec mobbera wyciągnąć odpowiednie konsekwencje przewidziane w regulaminie.

Niektórzy pracodawcy wysyłają swoich podwładnych na szkolenia dotyczące tematyki mobbingu, co z pewnością przynosi spore korzyści i poprawa kontakty na linii szef- pracownik, pracownik- pracownik.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów