0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Unijny znak towarowy - dlaczego warto go zarejestrować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Unijny znak towarowy daje od razu ochronę w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Opłata od zgłoszenia elektronicznego to 850 euro. Rejestracja daje ochronę marki na całej Unii Europejskiej, ułatwia walkę z osobami, które będą chciały wykorzystywać podobne oznaczenie w konkurencyjnej działalności. Co warto wiedzieć o unijnych znakach towarowych?

Po co rejestrować unijny znak towarowy?

Rozwijanie firmy i produktów pod nazwą lub znakiem graficznym ma kluczowe znaczenie dla rozpoznawalności, odróżnienia się od konkurentów. Warto zadbać o to, żeby uzyskać potwierdzenie swoich praw do konkretnego oznaczenia i zablokować konkurencji możliwość jego wykorzystywania. Służy temu rejestracja znaku towarowego.

Rejestracja znaku towarowego to też zabezpieczenie się przed nieuczciwymi praktykami polegającymi na zgłaszaniu przez osoby trzecie do rejestracji funkcjonujących już na rynku marek, które nie zadbały o swoją ochronę, jako znaków towarowych. Takie firmy następnie wysyłają wezwania do zaprzestania naruszeń formalnie przysługujących im znaków, wymuszając w ten sposób ich odkupienie. Znak towarowy może też zarejestrować konkurencja.

Dzięki zarejestrowaniu znaku towarowego znacznie łatwiej chronić też domenę internetową, np. wtedy, gdy ktoś zarejestrował domenę wykorzystującą w nazwie zarejestrowany znak towarowy. Można też szybko reagować, gdy ktoś używa znaku towarowego w serwisach społecznościowych czy portalach aukcyjnych, np. tworząc w nich profile wykorzystujące znak towarowy.

Unijny znak towarowy zapewnia uzyskanie wyłącznych praw do posługiwania się nim we wszystkich obecnych i przyszłych państwach członkowskich Unii Europejskiej w drodze jednej rejestracji. Zachowuje on ważność przez 10 lat i można go przedłużać bezterminowo, każdorazowo o 10 lat.

Jak sprawdzić, czy znak nie jest zajęty?

Jedna z pierwszych rzeczy, jaką należy zrobić, zanim zaczniemy inwestować w konkretną nazwę lub znak graficzny, jest sprawdzenie, czy nie zostały one już zajęte przez inna firmę. Jak to sprawdzić?

Można skorzystać z dwóch baz danych:

 • eSearch plus - narzędziem EUIPO umożliwiające dostęp do bazy znaków towarowych Unii Europejskiej i zarejestrowanych wzorów wspólnotowych; tu można sprawdzić, czy ktoś zarejestrował już podobny unijny znak towarowy;

 • TMview - zawiera informacje dotyczące zgłoszeń znaków towarowych i zarejestrowanych znaków towarowych pochodzące ze wszystkich krajowych urzędów ochrony własności intelektualnej w UE, z Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz z szeregu międzynarodowych urzędów partnerskich spoza UE.

Gdzie zarejestrować unijny znak towarowy?

Jeśli przedsiębiorca chce działać tylko na terenie Polski, to może poprzestać na tańszej rejestracji w polskim Urzędzie Patentowym. Warto jednak zastanowić się, czy nie lepiej od razu uzyskać ochronę we wszystkich 28 krajach należących do Unii Europejskiej. Służy temu unijny znak towarowy.

Unijny znak towarowy rejestruje się w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w hiszpańskim mieście Alicante. Można to zrobić w tradycyjny, papierowy sposób, lub elektronicznie.

Szybka ścieżka rejestracji

W większości przypadków można skorzystać z tzw. szybkiej ścieżki (trybu Fast Track) przy dokonywaniu zgłoszenia. Pozwala to skrócić cały proces rejestracji znaku towarowego o połowę. Aby skorzystać z tego trybu, muszą być spełnione dwa warunki:

 • towary i usługi, do których odnosić się będzie dany unijny znak towarowy, należy wybrać z bazy danych terminów już zaakceptowanych przez EUIPO; formularz online ma pomóc zgłaszającemu w dokonaniu wyboru, tak aby zgłoszenie kwalifikowało się do rozpatrzenia w trybie Fast Track;

 • opłatę należy uiścić z góry - zgłoszenia rozpatrywane są dopiero wtedy, gdy opłata zostanie uiszczona.

Opłaty za rejestrację

Przy rejestracji unijnego znaku towarowego obowiązuje zasada, że opłata nie jest zwracana, jeśli znaku nie uda się zarejestrować. Jest to więc pewne ryzyko dla zgłaszającego, które wymusza dobre przygotowanie się do rejestracji znaku.

Dokonując zgłoszenia, trzeba zaznaczyć, w jakich klasach towarów i usług (wg gotowej klasyfikacji) ma być przyznana ochrona. W opłacie za zgłoszenie zawarta jest już ochrona w jednej wybranej klasie. Za drugą klasę trzeba dopłacić 50 euro, za każdą klasę powyżej dwóch - 150 euro.

Rodzaj opłatyOpłata w euro
Opłata za zgłoszenie1.000
Opłata za zgłoszenie drogą elektroniczną850
Opłata za drugą klasę towarów i usług50
Opłata za każdą klasę powyżej dwóch150
Opłata za wniosek o przedłużenie1.000
Opłata za elektroniczny wniosek o przedłużenie850
Opłata za wniosek o przedłużenie dla drugiej klasy50
Opłata za wniosek o przedłużenie dla każdej klasy powyżej dwóch150
Opłata za sprzeciw320
Opłata za odwołanie720
Opłata za wniosek o unieważnienie630

Rejestracja unijnego znaku krok po kroku

Jak wygląda rejestracja znaku towarowego? Można ją podzielić na trzy okresy:

 1. Okres rozpatrywania zgłoszenia:

 • zgłoszenie jest badane przez pracowników EUIPO, jeśli wykryją błąd, dają 2 miesiące na jego poprawienie;

 • na tym etapie można modyfikować zgłoszenie;

 • w przypadku braku zastrzeżeń, zgłoszony unijny znak towarowy zostanie opublikowany w 23 językach urzędowych UE; jest to upublicznienie faktu dokonania zgłoszenia, a nie zarejestrowanie znaku!

 1. Okres na sprzeciw:

 • po publikacji zgłoszenia jest 3 miesiące na zgłoszenie sprzeciwu;

 • celem sprzeciwu jest uniemożliwienie rejestracji znaku;

 • opłata od sprzeciwu wynosi 320 euro;

 • po wniesieniu sprzeciwu zgłoszony unijny znak towarowy będzie przedmiotem postępowania w sprawie sprzeciwu (EUIPO rozstrzyga takie spory po przedstawieniu dowodów i argumentów przez obie strony) i musi je pomyślnie przejść;

 • można  zminimalizować ryzyko wystąpienia sprzeciwu, przeprowadzając poszukiwania identycznych lub podobnych znaków przed dokonaniem zgłoszenia.

 1. Rejestracja unijnego znaku towarowego:

 • jeśli nikt nie złoży sprzeciwu ani uwag osób trzecich, unijny znak towarowy zostanie zarejestrowany, a informacje o rejestracji zostaną opublikowane;

 • publikacja rejestracji jest bezpłatna i wystawiany jest certyfikat rejestracji, który można pobrać.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów