Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy - jak ją obniżyć?

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy oznacza opłacanie jej w stałej wysokości co miesiąc. Ustalana jest na podstawie dochodu uzyskanego w latach ubiegłych. Zmiana jej wysokości w trakcie roku nie jest możliwa. Aczkolwiek w uzasadnionych przypadkach możliwe jest obniżenie wysokości zaliczki w formie uproszczonej.

Zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, jak i podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązani są w ciągu roku do opłacania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy. W tym celu mają do wyboru trzy sposoby:

  • raz w miesiącu, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym,
  • kwartalnie, do 20 dnia następującego po zakończonym kwartale,
  • w formie uproszczonej.

Kto może się rozliczać w formie uproszczonej zaliczki na podatek dochodowy?

Z uproszczonej formy odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy mogą skorzystać firmy, które rozpoczęły działalność w latach wcześniejszych, i nie ma tu znaczenia, czy posiadają status małego podatnika, czy też nie. Ponadto mogą z niej skorzystać zarówno przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, jak i opodatkowani podatkiem liniowym.

Uproszczona zaliczka a podstawa obliczenia 

Zaliczka uproszczona wyliczana jest na podstawie dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej, który przedsiębiorca  wykazał w zeznaniu rocznym za rok poprzedzający dany rok podatkowy. Inna możliwość to wyliczenie na bazie dochodu za rok poprzedzający dany rok podatkowy o dwa lata, jeśli w pierwszym ze wskazanych rozliczeń rocznych nie wykazano dochodu lub też jego wysokość nie rodziła obowiązku zapłaty podatku. Jeśli w zeznaniach podatkowych za dwa poprzednie lata nie wykazano dochodu, wówczas podatnik nie ma możliwości opłacania zaliczek w formie uproszczonej.

Wykazany w zeznaniach dochód jest wartością wyjściową dla określenia zaliczek uproszczonych według zasad odpowiadających danej formie opodatkowania, a obowiązującej podatnika w danym roku podatkowym (czyli według skali podatkowej lub stawki liniowej).

Uproszczona zaliczka - co to oznacza?

Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy w formie uproszczonej to 1/12 podatku obliczonego od ustalonego dochodu (dochodu wykazanego w zeznaniu za rok ubiegły lub dwa lata wstecz). Zaliczka ta jest pomniejszana o zapłacone przez podatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać o tym, że od dochodu nie odlicza się zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Jest to zrozumiałe, ponieważ podstawa obliczenia zaliczek ustalana jest już na początku roku, kiedy wartość zapłaconych składek w trakcie jego trwania nie jest jeszcze znana.

Zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej nie można wpłacać do urzędu skarbowego kwartalnie. Obowiązuje ich comiesięczne uiszczanie.

Istotne jest to, że podatnik jest zobowiązany do zapłaty zaliczki uproszczonej nawet w sytuacji, kiedy w danym roku podatkowym ponosi stratę. Zatem dochód w danym roku jest niższy niż ten z poprzedniego roku, na podstawie którego ustalane były zaliczki uproszczone.