0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wezwanie do urzędu skarbowego - kiedy nie trzeba stawiać się w nim osobiście?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wezwanie do urzędu skarbowego to nie koniec świata. Nie wpadaj w panikę, organy podatkowe mają prawo Cię wezwać, aby sprawdzić zgodność oświadczeń podatkowych. W większości przypadków wezwanie do urzędu skarbowego wymaga osobistego stawiennictwa. Za nieobecność fiskus może ukarać Cię karą porządkową w wysokości do 2800 zł. Istnieją jednak sytuacje, w których podatnik nie musi pojawiać się w urzędzie osobiście.

Wezwanie do urzędu skarbowego

Fiskus może wezwać podatnika lub inne osoby w celu złożenia wyjaśnień, zeznań lub wykonania innej, określonej czynności osobiście. Istnieje także możliwość dokonania tych czynności przez pełnomocnika lub na piśmie, jeśli jest to konieczne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy.

Wezwanie do urzędu skarbowego poza województwem

Jeśli podatnik otrzyma wezwanie poza terenem województwa, w którym przebywa, może odmówić stawienia się w urzędzie, nie narażając się na przykre konsekwencje. W takim przypadku przesłuchania dokona (w ramach tzw. pomocy prawnej) inny urząd, właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu wzywanego.

Ważne!

Od powyższej zasady istnieje jednak wyjątek - podatnik ma obowiązek osobiście stawić się na wezwanie do urzędu skarbowego w innym województwie, jeżeli charakter sprawy lub czynności tego wymaga (ocenia organ prowadzący postępowanie).

Wezwanie do urzędu skarbowego a zły stan zdrowia podatnika

Powodem usprawiedliwiającym niestawienie się w urzędzie skarbowym może być zły stan zdrowia podatnika, kalectwo lub inna ważna przyczyna.

Warto podkreślić, że w przypadku otrzymania wezwania do urzędu skarbowego powinno się na nie odpowiedzieć, nawet jeśli okoliczności usprawiedliwiają niestawienie się. W odpowiedzi należy podać przyczynę niemożności przybycia do urzędu. W takiej sytuacji, urząd skarbowy albo przełoży termin wizyty, albo pozwoli na stawienie się u fiskusa w aktualnym miejscu pobytu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów