0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o przywrócenie do rejestru VAT - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT podatnicy wyrejestrowani z rejestru podatników czynnych VAT, na podstawie złożonego wniosku mogą zostać przywróceni bez konieczności składania wniosku rejestracyjnego VAT-R. Jak wygląda wniosek o przywrócenie do rejestru VAT oraz kogo dotyczy? O tym w artykule.

Wykreślenie z VAT – kiedy jest możliwe?

Znowelizowane przepisy ustawy o VAT mają zastosowanie do okresów rozliczeniowych przypadających po 1 września 2019 r. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 96 ust. 9 i 9a ustawy o VAT, urząd może dokonać automatycznego wykreślenia podatnika z rejestru VAT w sytuacji gdy:

Do pobrania:

Wniosek o przywrócenie do rejestru VAT - PDF.pdf
Wniosek o przywrócenie do rejestru VAT.docx

 • podatnik nie istnieje,
 • urząd nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem,
 • dane podatnika wskazane w zgłoszeniu się nieprawdziwe,
 • podatnik lub jego pełnomocnik nie stawią się na wezwanie urzędu, lub organu kontroli skarbowej,
 • istnieje przypuszczenie, że podatnik może prowadzić działania mające związek z wyłudzeniami skarbowymi,
 • wobec podatnika sąd orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
 • podatnik zawiesił działalność gospodarczą na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy,
 • podatnik nie złożył deklaracji za 3 kolejne miesiące lub za jeden kwartał zgodnie z obowiązkiem,
 • podatnik składał zerowe deklaracje przez okres 6 kolejnych miesięcy lub dwóch kolejnych kwartałów (brak transakcji sprzedaży, zakupów w tym importu towarów),
 • podatnik wystawiał faktury (sprzedaży lub korygujące), dokumentujące czynności faktycznie niedokonane,
 • urząd miał podstawy przypuszczać, że dostawcy i nabywcy biorący udział w dostawie towaru lub usługi nie rozliczają się rzetelnie z podatków, narażając skarb państwa na uszczuplenie.

W większości przypadków ponowna rejestracja jest możliwa na podstawie złożonego wniosku VAT-R, jednakże w niektórych sytuacjach wystarczy złożyć wniosek o przywrócenie do rejestru VAT.

Status podatnika VAT można sprawdzić na białej liście podatników. Stanowi ona wykaz podatników zarejestrowanych do VAT – zarówno czynnych, jak i zwolnionych, ich danych firmowych oraz numerów firmowych rachunków bankowych. Więcej na temat białej listy podatników zostało opisane w artykule: Biała lista podatników VAT - w pigułce!

Wniosek o przywrócenie do rejestru VAT – kiedy można złożyć?

Podatnicy, którzy zgodnie z domniemaniem urzędu nie istnieją, kontakt z nimi był utrudniony, wskazali nieprawdziwe dane we wniosku rejestracyjnym, nie stawiali się na wezwania urzędu, nie złożą pliku JPK_V7 za 1 kwartał/za 3 kolejne miesiące lub składać będą zerowe pliki JPK_V7 (brak transakcji sprzedaży, zakupów w tym importu towarów), zostaną wykreśleni z rejestru VAT podatników czynnych, ale będą mogli zostać przywróceni do rejestru VAT bez konieczności ponownej rejestracji. Aby skorzystać z takiej możliwości, należy:

 • złożyć wniosek o przywrócenie do rejestru VAT nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT czynnego,
 • najpóźniej w dniu złożenia wniosku o przywrócenie zarejestrowania złożyć wszystkie brakujące deklaracje,
 • udowodnić, że prowadzona działalność gospodarcza jest działalnością opodatkowaną. W przypadku wysyłania pustych deklaracji konieczne jest dodatkowo potwierdzenie, że jest to wynikiem specyfiki prowadzonej działalności.

Jeśli u podatnika powstanie zaległość podatkowa z tytułu VAT do zapłaty, wykazanego w złożonych za poprzednie okresy JPK_V7, zobowiązany jest on uregulować należność wraz z ewentualnymi odsetkami (odsetki poniżej 8,70 zł nie podlegają wpłacie).

Podatnik, który złoży wniosek po upływie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru VAT, nie będzie mógł skorzystać z przywrócenia do rejestru VAT bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Przykład 1.

Podatnik rozliczający się z VAT w formie miesięcznej nie złożył JPK_V7M za listopad i grudzień 2020 r. oraz za styczeń 2021 r. Naczelnik urzędu skarbowego bezskutecznie próbował się skontaktować z podatnikiem. Z dniem 1 kwietnia 2021 roku urząd wykreślił podatnika z rejestru VAT. Podatnik zorientował się 23 kwietnia, że miał obowiązek rozliczenia podatku VAT. Czy podatnik może skorzystać z przywrócenia do rejestru VAT bez konieczności ponownej rejestracji?

Jeśli podatnik złoży wniosek o przywrócenie rejestracji do VAT wraz z brakującymi plikami JPK_V7M za listopad, grudzień i styczeń oraz wyjaśnieniami, że prowadził we wskazanym okresie działalność opodatkowaną, zostanie przywrócony do VAT bez konieczności rejestracji.

Co należy dołączyć do wniosku?

Do składanego wniosku dołączyć należy dołączyć zaległe pliki JPK_V7, ewidencji sprzedaży i zakupu za wskazane okresy celem potwierdzenia prowadzenia działalności opodatkowanej oraz potwierdzenie zapłaty zobowiązania wynikającego z zaległych plików JPK_V7 wraz z ewentualnymi odsetkami. Wniosek należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w odpowiednim urzędzie skarbowym w terminie 2 miesięcy licząc od dnia wykreślenia z rejestru VAT. W przypadku przesłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów