0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca starając się np. o kredyt, leasing lub zakup na raty powinien dla banku przygotować zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. Aby otrzymać takie zaświadczenie podatnik musi złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym wniosek o jego wydanie. Regulacje dotyczące wydania wniosku zostały uregulowane w art. 306e ustawy Ordynacja podatkowa. Sprawdź, jak powinien wyglądać i co zawierać wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach!

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach - co powinien zawierać i do jakiego US złożyć?

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach powinien zawierać m.ni.:

 1. Dane i adres wnioskodawcy, 
 2. Dane pełnomocnika (jeżeli w danej sprawie pełnomocnik został ustanowiony),
 3. Cel i miejsce wydania zaświadczenia,
 4. Adres korespondencyjny wnioskodawcy,
 5. Liczbę egzemplarzy zaświadczenia,
 6. Dodatkowe załączniku typu: potwierdzenie złożenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia, pełnomocnictwo, potwierdzenie złożenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Jeżeli chodzi o kwestę tego do jakiego urzędu podatnik powinien złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach to jest to zależne od tego jakiego podatku ma dotyczyć zaświadczenie np. jeżeli wniosek dotyczy informacji o:

 • podatku VAT, PIT, CIT, PCC lub akcyzy to wniosek należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania (osoby fizyczne) lub siedziby działalności (np. sp. Z O.O.);
 • opłatach środowiskowych i recyklingowych to wniosek należy złożyć do urzędu marszałkowskiego,
 • podatku od nieruchomości to wniosek należy złożyć do do urzędu miasta lub gminy, właściwego dla adresu danej nieruchomości.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach można także pobrać na stronach urzędów lub otrzymać bezpośrednio w urzędzie.

Do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.doc

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
 2. Pełnomocnictwo dla osoby nie będącej wnioskodawcą.
 3. Potwierdzenie złożenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia oraz ewentualnie za pełnomocnictwo.

Urząd skarbowy wydaje zaświadczenia na podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych.

Opłata skarbowa - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

 1. Opłata skarbowa w wysokości 21,00 zł - za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,
 2. Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł - za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami (np. za korzystanie ze środowiska),
 3. Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł - pełnomocnictwo szczególne (zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, rodzicowi, dziadkowi, dziecku, wnukowi lub rodzeństwu).

Termin załatwienia sprawy wniosku

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach podatnik może złożyć w każdej chwili elektronicznie, osobiście lub pocztowo. Po złożeniu prawidłowego wniosku urząd ma 7 dni na sporządzenie zaświadczenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów