0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach - jak je uzyskać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach może być potrzebne przy staraniu się o kredyt, leasing, dotację, w razie udziału w przetargu. Jak uzyskać zaświadczenie? Czy można to zrobić przez Internet? Ile należy zapłacić i jak długo trzeba czekać?

Wniosek o wydanie zaświadczenia - jak go złożyć?

Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach można złożyć w tradycyjnej, papierowej formie lub elektronicznie.

Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) podatnika. Można go też złożyć w dowolnym centrum obsługi podatnika – czyli jednym z 50 wybranych urzędów skarbowych.

Złożenie wniosku przez Internet

Najprościej jest złożyć zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach przez Internet. W ten sam sposób można otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. Jak to zrobić?

Wniosek można złożyć na portalu biznes.gov.pl

Do złożenia wniosku potrzebny będzie:

Najlepiej więc wcześniej uzyskać profil zaufany, który przyda się w wielu kontaktach z administracją.

Kilka minut zajmie założenie konta na portalu biznes.gov.pl i połączenie go z profilem zaufanym. Następnie można przystąpić do wypełniania wniosku o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

Samo wypełnienie wniosku online o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu jest proste - polega na zaznaczeniu odpowiednich “okienek” lub odpowiedzi na pytania. Przykład wypełnionego wniosku o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach zamieszczamy na końcu artykułu.

Jak odebrać zaświadczenie?

We wniosku o wydanie zaświadczenia można zaznaczyć, w jaki sposób zostanie ono odebrane.

Możliwy jest:

 • odbiór osobisty w urzędzie;

 • odbiór w urzędzie przez pełnomocnika;

 • wysłanie przez urząd zaświadczenia podatnikowi, na jego adres;

 • wysłanie przez urząd zaświadczenia pełnomocnikowi podatnika;

 • wysłanie zaświadczenia w formie elektronicznej, na portal biznes.gov.pl.

7 dni - termin dla urzędu skarbowego na wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach dotyczące kontrahenta

Czy można bez zgody kontrahenta sprawdzić w urzędzie skarbowym, czy nie zalega on z zapłatą podatków? Teoretycznie nie jest to możliwe, bo informacja o zaległościach jest objęta tajemnicą skarbową. Urząd skarbowy może wydać zaświadczenie na wniosek kontrahentów podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, ale tylko wtedy, gdy podatnik się na to zgodził. Zgoda powinna być na piśmie, urzędowo (np. notarialnie) poświadczona.

Jest jednak sposób na to, żeby pewne informacje o płaceniu przez kontrahenta podatków wydobyć bez jego zgody. Jak?

Organ podatkowy, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, wydaje kontrahentowi zaświadczenie w zakresie następujących informacji:

 • o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;

 • o nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;

 • o zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu składanych na podstawie przepisów ustaw podatkowych.

Można więc np. dowiedzieć się, czy kontrahent  zalega z zapłatą podatków wykazanych w złożonych przez niego deklaracjach VAT. Wnioskodawca może być kontrahent podatnika, a więc ktoś, kto już zawarł z nim umowę. Nie jest kontrahentem podmiot, który dopiero sprawdza podatnika, przed podjęciem decyzji o zawarciu z nim umowy.

Opłata skarbowa od takiego zaświadczenia to 17 zł.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach trzeba zapłacić 21 zł opłaty skarbowej, za każdy egzemplarz zaświadczenia. We wniosku zaznacza się liczbę żądanych egzemplarzy.

Na jakie konto wpłacić? Opłatę skarbową wpłaca się nie na konto urzędu skarbowego, tylko na konto urzędu miasta (gminy), właściwego dla siedziby urzędu, w którym składany jest wniosek. Jeśli np. wniosek składany jest do urzędu skarbowego we Wrocławiu, to opłatę skarbową trzeba zapłacić na konto Urzędu Miasta Wrocławia. Numer konta można sprawdzić na stronie konkretnego urzędu miasta (gminy).

Co zrobić z potwierdzeniem zapłaty opłaty skarbowej? Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Może to być np. potwierdzenie wygenerowane w pdf z konta internetowego. Przy składaniu wniosku w formie elektronicznej należy potwierdzenie wgrać jako załącznik. Może to być pdf lub plik ze zdjęciem. Przy składaniu wniosku w formie papierowej potwierdzenie należy wydrukować.

Jeśli wniosek jest składany przez pełnomocnika, to trzeba jeszcze zadbać o:

 • pełnomocnictwo;

 • opłatę skarbową od pełnomocnictwa - 17 zł.

Kiedy zaświadczenie jest bez opłat?

Nie pobiera się opłaty skarbowej od zaświadczenia, gdy jest ono potrzebne w sprawach:

 • alimentacyjnych;

 • opieki;

 • kurateli i przysposobienia;

 • ubezpieczenia społecznego.

Jak wypełnić wniosek? Przykład

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów