0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaświadczenie o niezaleganiu przez internet - najważniejsze informacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach czy też zaświadczenia o niezaleganiu względem ZUS dzięki Punktowi Informacji dla Przedsiębiorcy będzie można uzyskiwać bez konieczności wizyt w tych instytucjach. Jest to przełom w kontaktach z ZUS i US, jako że do tej pory zaświadczenia o niezaleganiu odbierano wyłącznie osobiście. Pracodawca zwykle więc musiał upoważnić wybranego pracownika lub samodzielnie udać się do urzędu, a teraz będzie mógł odebrać zaświadczenie o niezaleganiu przez internet.

Wniosek i zaświadczenie o niezaleganiu przez internet - od lipca 2018 roku

Od lipca 2018 roku przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o niezaleganiu w podatkach czy  ZUS oraz odbierać zaświadczenia w formie elektronicznej dzięki Punktowi Informacji dla Przedsiębiorcy. Umożliwiał on będzie wysłanie drogą elektroniczną wniosku i uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu:

  • w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

  • z realizacją ciążących na przedsiębiorcy zobowiązań podatkowych (w tym VAT, PIT).

Jak wysłać zaświadczenie o niezaleganiu przez internet?

W celu przesłania wniosku o niezaleganie przez internet za pośrednictwem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy konieczne będzie posiadanie podpisu w postaci:

  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego przedsiębiorcy lub

  • podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Opłata skarbowa za zaświadczenie o niezaleganiu przez internet

Dodatkowo wprowadzona ma zostać możliwość uiszczenia z tego samego poziomu opłaty skarbowej, jeżeli taka w danej sytuacji jest wymagana.  

Powołanie, w ramach pakietu zmian jakie wprowadza Konstytucja biznesu, Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy daje możliwość przedsiębiorcom większej swobody w relacji z urzędami. Dzięki elektronizacji kontaktów z ZUS czy US firmy zyskają większą elastyczność i zaoszczędzą czas dotychczas pożytkowany w dużej mierze na formalności i związane z nimi wizyty osobiste w urzędach.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów