0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kredyt studencki - wszystko co warto wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kredyt studencki to często ratunek dla tych, których nie stać na studia, a chcą zadbać o swoją edukację. Nie da się ukryć, że nie każdy ma wsparcie w postaci rodziców, którzy zapewnią środki na utrzymanie na studiach. W takiej sytuacji kredyt studencki może pozwolić na edukację, najważniejsze opłaty, czy nawet rozkręcenie własnego biznesu w czasie studiowania. Możliwości jest naprawdę wiele, a kredyt studencki to zdecydowanie tańsza alternatywa dla zwykłej pożyczki w banku. Co warto o nim wiedzieć? 

Nowe przepisy dotyczące kredytu studenckiego 

Od stycznia 2019 roku obowiązują nowe zasady przyznawania kredytów studenckich. Nowe przepisy zastąpiły cztery ustawy w tym: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym i ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich.

Kredyt studencki - jakie zmiany?

Co się zmieniło? Został podwyższony próg wiekowy, jak i zmienione terminy składania wniosków o finansowanie. Przed zmianami o kredyt mogli wnioskować studenci, którzy nie ukończyli 25 roku życia. Teraz mogą to robić studenci do 30 roku życia i doktoranci do 25 roku życia. Co więcej, o kredyt można wnioskować w dowolnym momencie roku.

Jakie warunki trzeba spełnić aby dostać kredyt studencki? 

Każda osoba, która chce się starać o kredyt studencki, musi mieć status studenta bądź doktoranta. Jeśli go jeszcze nie ma, a dostała się na studia, to należy zanieść do banku zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na określony rok akademicki. Prócz tego kolejnym kryterium jest dochód w rodzinie — nie powinien on przekraczać 2,5 tys. zł netto na jednego członka rodziców. Banki wymagają także poręczenia spłaty przez rodziców. 

Jakie banki udzielają kredytu studenckiego? 

Kredyt studencki udzielany jest przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które zawarły umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wnioski o kredyt studencki przyjmuje PKO BP, Bank Pekao, czy BPS.

Na jakich zasadach przyznawany jest kredyt studencki? 

Kredyt studencki można dostać tylko raz i na okres nie dłuższy niż 6 lat. Kredyt studencki jest tak tani, bo przez całą edukację, jak i dwa lata po niej wszystkie naliczone przez bank odsetki spłaca państwo. Student opłaca tylko te odsetki, które naliczą się po tym okresie. Co więcej, gdy student ma bardzo dobre wyniki w nauce, może mieć umorzoną połowę długu.

Kredyt studencki wypłacany jest w miesięcznych transzach, przez 10 miesięcy roku akademickiego, z wyjątkiem urlopów od zajęć, czy innych przerw w czasie studiów.Spłata kredytu następuje 2 lata od ukończenia studiów. Opłaca się ją w równych miesięcznych ratach. Zakłada się, że liczba rat będzie stanowiła dwukrotność liczby wypłaconych transz, chyba że student będzie wnioskował o zmniejszenie tej ilości. 

Kredyt studencki to szansa na ukończenie wymarzonego kierunku, nawet przy niesprzyjających warunkach finansowych. Co więcej, dla wielu przedsiębiorczych osób to także szansa, by nie tylko ukończyć studia, ale w ich trakcie otworzyć własny biznes i rozwinąć go, nim przyjdzie do opłacania rat kredytu studenckiego. Niezależnie od tego, jaki masz na siebie pomysł — kredyt studencki jest rozwiązaniem stworzonym po to, by pomóc Ci go zrealizować.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów