Poradnik Przedsiębiorcy

Pieniądze dla przedsiębiorczych kobiet

Ministerstwo Gospodarki zapowiedziało, że jeszcze w tym roku na wsparcie finansowe mogą liczyć przedsiębiorcze kobiety. Reprezentantki płci pięknej, które założą lub już prowadzą działalność gospodarczą, będą mogły liczyć na pożyczkę w wysokości od 20 do 40 tys. złotych. Pieniądze mają być przyznawane w ramach specjalnego programu wsparcia rządowego oraz z dofinansowania Unii Europejskiej.

Kto otrzyma pożyczkę i na co?

Na wsparcie finansowe w ramach wspomnianego programu będą mogły liczyć kobiety, które mieszkają w regionach najbardziej dotkniętych przez bezrobocie. Pilotażowa wersja pożyczek ma obejmować łącznie kwotę 25 milionów złotych, która będzie skierowana wyłącznie do tych województw, w których odnotowano najwyższe bezrobocie.

Warunki pożyczek dla przedsiębiorczych kobiet mają być bardzo korzystne. Będą mieć stałe oprocentowanie w wysokości 2 %., a wymagany wkład własny ma oscylować w okolicach 5 %. Przewiduje się również możliwość zawieszenia spłat pożyczki od państwa przez okres jednego roku. Maksymalny czas spłaty będzie wynosił pięć lat.

Podkreśla się również, iż uproszczone mają zostać procedury zdobycia takiej pożyczki - nie będzie konieczne sporządzenie skomplikowanego i złożonego biznesplanu.

Całością ma zarządzać Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), z której to mają pochodzić środki na pożyczki dla przedsiębiorczych kobiet.

Co ważne, otrzymane pieniądze reprezentantki płci pięknej będą mogły przeznaczyć wyłącznie na rozwój lub start działalności, a nie na jej bieżącą działalność. Pieniądze będzie można zatem zainwestować w zakup różnego rodzaju środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości), adaptację pomieszczeń, opłacenie usług (poza usługami doradczymi) etc. Jest jeszcze drugi warunek, który koniecznie będzie musiał być spełniony, by móc ubiegać się o pożyczkę - firma musi być już zarejestrowana.

Program pilotażowy ma zostać uruchomiony w trzecim kwartale 2014 roku.

Wsparcie działalności za granicą

Co więcej, Ministerstwo Gospodarki planuje wesprzeć firmy prowadzone przez Polki w ekspansji na rynkach zagranicznych, szczególnie w krajach, w których kobieta może napotkać trudności w przekroczeniu barier administracyjnych i kulturowych (np. w krajach arabskich).