0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wstrzymanie egzekucji administracyjnej z uwagi na koronawirusa?

Wielkość tekstu:

W ramach przyjętej przez Sejm tarczy antykryzysowej zawieszony został bieg terminów procesowych i sądowych. Zawieszenie nie obejmuje jednak egzekucji administracyjnej.

Wstrzymany bieg terminów nie chroni przed wszczęciem egzekucji administracyjnej w następstwie decyzji ostatecznej lub decyzji z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności.
Ustawa nie zawiera przepisów wstrzymujących egzekucję a jedynie upoważnienie dla Rady Ministrów do wydania stosownego rozporządzenia, na mocy którego, wstrzymanie egzekucji administracyjnej stanie się możliwe.

Wszystko wskazuje na to, że takie rozporządzenie zostanie przyjęte. Ministerstwo Finansów podjęło prace nad projektem Rozporządzenia w sprawie wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych.

Jakie postępowania zostaną wstrzymane?

Wstrzymanie egzekucji administracyjnej ma obejmować wszystkie postępowania, z wyłączeniem kar pieniężnych jakie zostaną nałożone w związku z naruszeniem przepisów dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa.

Wstrzymanie egzekucji administracyjnej nie będzie obejmować kar pieniężnych nałożonych w związku z naruszeniem przepisów mających zapobiegać epidemii.

Wstrzymanie egzekucji administracyjnej - od kiedy?

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to drugi kwartał 2020 r. Wstrzymanie egzekucji administracyjnych miałoby nastąpić od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Wstrzymanie egzekucji administracyjnej - do kiedy?

Przyjęte w projekcie założenia wskazują, że egzekucja należności pieniężnych miałaby zostać wstrzymana do czasu odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów