0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wymiana szyb samochodowych w pojazdach firmowych - rozliczenie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Samochód w firmie to nie tylko wygoda, ale również konieczność ponoszenia - często nieprzewidzianych - wydatków związanych z jego użytkowaniem. Przykładem takiego nieplanowanego kosztu jest wymiana szyb samochodowych, spowodowana ich uszkodzeniem. Czy taki wydatek może zostać zaliczony do kosztów podatkowych? Jeżeli tak, to w jaki sposób należy go rozliczyć?

Samochód w firmie a koszty uzyskania przychodu

Przedsiębiorcy, którzy użytkują w swoich firmach samochody stanowiące środki trwałe mają prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne oraz różnego rodzaju wydatki z nimi związane. Co ważne, ustawodawca przewidział pewne ograniczenia w tym zakresie. Przykładowo kosztem podatkowym nie mogą być odpisy amortyzacyjne w części ustalonej od wartości samochodu osobowego przewyższającej równowartość 20 tys. euro (w przeliczeniu na PLN według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania pojazdu do użytkowania (art. 23 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Inne ograniczenie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na powypadkowe naprawy samochodów w firmie (art. 23 ust. 1 pkt 48 wspomnianej ustawy). W tym wypadku nie uważa się za koszty podatkowe remontów pojazdów, które nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym, czyli ubezpieczeniem AC.

Uwaga!

W przepisach podatkowych nie znajduje się wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem wypadku. Najlepiej więc odnieść się do definicji tego pojęcia, jaka została użyta w interpretacjach indywidualnych, np. w tej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dnia 14 października 2010 roku (sygn. IBPBI/1/415-677/10/AB): “(...) w języku potocznym pod pojęciem „wypadek” należy rozumieć specyficzne, nieoczekiwane, nietypowe i niezamierzone działania zewnętrzne, które występują w określonym miejscu i czasie, bez widocznej przyczyny (vide: Wikipedia Wolna Encyklopedia, http://wikipedia.org). Nie ulega tym samym wątpliwości, że pod pojęciem „wypadek” mieszczą się również nietypowe i niezamierzone działania zewnętrzne typu powódź, pożar itp.”

Wymiana szyb samochodowych a koszt uzyskania przychodu

Wracając do tematu wymiany szyb samochodowych, w pierwszej kolejności należy rozważyć, czy wydatek ten należy traktować jako remont powypadkowy pojazdu.

Biorąc pod uwagę przytoczoną wyżej definicję wypadku wskazaną w jednej z interpretacji podatkowych, uszkodzenie szyby samochodowej spowodowane np. uderzeniem kamienia spadającego z naczepy jadącego przed przedsiębiorcą TIR-a należy uznać za “nieoczekiwane, nietypowe i niezamierzone działania zewnętrzne”. W związku z powyższym, w takim przypadku, wymianę tego elementu należy uznać za remont powypadkowy, który podlega ograniczeniom wynikającym ze wspomnianego art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy o PIT. Oznacza to, że wymiana szyb samochodowych może stanowić koszt uzyskania przychodu pod warunkiem, że pojazd, którego to zdarzenie dotyczy był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC. W przeciwnym wypadku wydatek ten nie będzie mógł obniżyć podstawy opodatkowania.

Inaczej należy rozpatrywać wymianę szyb samochodowych, jeżeli została ona spowodowana “normalnym”, bieżącym użytkowaniem pojazdu, nie zaś zdarzeniem, które można uznać za wypadek. W takim przypadku

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

wspomniane ograniczenie w zaliczeniu do kosztów nie znajduje zastosowania, co oznacza, że koszt wymiany szyby w samochodzie firmowym może obniżyć podstawę opodatkowania nawet wówczas, gdy przedsiębiorca nie wykupił dobrowolnego ubezpieczenia AC.

Wymiana szyb samochodowych w KPiR

Jeżeli przedsiębiorcy przysługuje prawo do zaliczenia wydatków związanych z wymianą szyb samochodowych do kosztów uzyskania przychodów, wówczas powinien je zaksięgować na podstawie faktury/rachunku do kol. 13 KPiR. Jeżeli natomiast uszkodzenie szyby powstało na skutek nagłego zdarzenia i dotyczyło pojazdu nieobjętego AC, wówczas przedsiębiorca nie ma prawa zewidencjonować tego wydatku w księdze podatkowej.

Należy również pamiętać, że w przypadku samochodów z wykupionym ubezpieczeniem AC odszkodowanie, które zostanie wypłacone w wyniku uszkodzenia szyby będzie stanowiło dla przedsiębiorcy przychód z działalności (kol. 8 KPiR).

Chcesz wiedzieć więcej o rozliczeniach związanych z ubezpieczeniem samochodu w firmie? Kliknij i przeczytaj: Samochód firmowy a odszkodowanie

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów