Poradnik Przedsiębiorcy

Wynagrodzenie z umowy o pracę w kwocie netto lub brutto

Ustalenie wynagrodzenia jest elementem obowiązkowym każdej zawieranej umowy o pracę obok określenia rodzaju, miejsca, wymiaru czasu pracy i terminu jej rozpoczęcia. Przepisy prawa pracy nie nakazują wprost jaka wartość brutto czy netto wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie o pracę z pracownikiem. Jednak decyzja pracodawcy może mieć wpływ na rozliczenie należności dla pracownika, które mogą powodować zwiększenie jego kosztów. Jak obliczyć wynagrodzenie z umowy o pracę?

Wynagrodzenie z umowy o pracę - wynagrodzenie brutto a netto?

Wynagrodzenie brutto to kwota wynagrodzenia, od której pracodawca musi potrącić należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwota netto - to wynagrodzenie wypłacone pracownikowi po potrąceniu zobowiązań składkowych i podatkowych tzw. wynagrodzenie “na rękę”.

Jakie wynagrodzenie z umowy o pracę - brutto czy netto?

Przepisy definiują jedynie, że pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem, które powinno być ekwiwalentne do rodzaju świadczonej pracy, jej ilości i jakości oraz wymaganych od pracownika kwalifikacji zawodowych czy uprawnień. Nie jest jednak określone czy wynagrodzenie z umowy o pracę powinno być wynagrodzeniem netto czy brutto. W orzecznictwie sądowym przeważający jest pogląd, zgodnie z którym wynagrodzenie za pracę należne pracownikowi stanowi całość obejmującą także składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy.

 

Ważne!

Zapis w umowie o wynagrodzeniu bez dodatkowego określenia słowem brutto czy netto, jest ważny i powinien być traktowany w rozumieniu wynagrodzenie brutto.

Wpływ ustalenia kwoty wynagrodzenia na koszty pracodawcy

Pracodawca może przyszłemu pracownikowi określić wynagrodzenie z umowy o pracę w kwocie netto, nie jest to zabronione, jednak może mieć wpływ na wysokość kosztów pracowniczych, jakie będzie zobowiązany pokryć pracodawca.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania i złożenia oświadczenia uprawniającego do stosowania przy naliczaniu wypłaty tak zwanych podstawowych kosztów uzyskania przychodu, kiedy wcześniej były stosowane podwyższone, pracownik mający określone wynagrodzenie w wartości netto nie uzyska żadnej straty. Jednak jego wynagrodzenie brutto od którego odprowadzane są składki będzie musiało zostać powiększone, tym samy pracodawca będzie zobowiązany do zapłaty wyższej kwoty wynagrodzenia oraz większych składek ZUS.

Również w przypadku zmiany wysokości składek ZUS lub podatku dochodowego, to pracodawca będzie ponosił koszty ubruttowienia wynagrodzenia tak, aby pracownik zawsze otrzymywał kwotę netto wynikającą z umowy o pracę. Jedyne rozwiązanie w takim wypadku to zmiana warunków umowy, na które pracownik będzie musiał wyrazić zgodę.

Uregulowanie kwestii  wynagrodzenia w umowie o pracę dotyczącej ustalenia wartości brutto, pozwala uniknąć wielu wątpliwości w procesie naliczania wynagrodzeń i w konsekwencji możliwych sporów pracowników z pracodawcami.