0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wysokość składki zdrowotnej od stycznia 2022 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 2022 roku zmieniły się zasady zgodnie z którymi ustalana jest wysokość składki zdrowotnej. Nowe warunki nie dotyczą jednak każdego. Dowiedz się, ile zapłacisz za składki!

Wysokość składki zdrowotnej w styczniu 2022 w przypadku skali i podatku liniowego

W przypadku osób na skali i podatku liniowym w styczniu 2022 roku po raz ostatni zapłacili składkę na ubezpieczenie zdrowotne na starych zasadach. Wysokość składki zdrowotnej ustalana była na podstawie wynagrodzenia przeciętnego podanego przez GUS. Czyli podstawę zdrowotnej w deklaracji za styczeń 2022 roku stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 4665,78 zł, a co za tym idzie, składka za styczeń wynosi 419,92 zł.

Wysokość składki zdrowotnej w styczniu 2022 w przypadku skali i podatku liniowego wynosi 419,92 zł.

W kolejnych miesiącach składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej w uproszczeniu dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który uiszczana jest składka. Ustawodawca nie wprowadził maksymalnej wartości składki zdrowotnej. Natomiast w 2022 roku obowiązuje minimalna wysokość składki która wynosi 270,90 zł. Więcej na ten temat: Nowy Polski Ład a składka zdrowotna

Zdrowotna a ryczałt w 2022 roku

Osoby, które jako formę opodatkowania wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, muszą opłacać składki zależne od:

  • wysokości przychodu osiągniętego w danym roku kalendarzowym
  • lub wysokości przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym (o ile spełniają odpowiednie warunki). 

Roczny przychód

Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej

do 60 000 zł

335,94 zł (3732,62 zł x 9%)

do 300 000 zł

559,89 zł (6221,04 zł x 9%)

pow. 300 000 zł

1007,81 zł (11 197,87 zł x 9%)

Duża część przedsiębiorców, których przychód w styczniu był niższy niż 60 000 zł, płaci więc składkę zdrowotną w wysokości 335,94 zł. Więcej na temat wyliczania składki u ryczałtowca przeczytasz tutaj: Wyliczenie składki zdrowotnej u ryczałtowca.

Wysokość składki zdrowotnej w styczniu 2022 w przypadku karty podatkowej

U osób rozliczających się na zasadach karty podatkowej od stycznia podstawę składki zdrowotnej stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Wysokość składki zdrowotnej w styczniu 2022 roku wynosi zatem 270,90 zł (3010 zł x 9%).

Od stycznia 2022 roku wyliczanie składki zdrowotnej uległo zmianie. Jednak znając zasady, w łatwy sposób można zweryfikować, jaką kwotę należy wpłacić do ZUS-u. Co ważne, osoby, które wybrały rozliczanie się według skali i liniowo, składkę zdrowotną obliczają jeszcze na starych zasadach.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów