0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wysokość składki zdrowotnej w 2022 i w 2023 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 2022 roku zmieniły się zasady ustalania wysokości składki zdrowotnej. Mimo że rewolucyjne zmiany w sposobie ustalania składki zdrowotnej obowiązują już ponad rok, przedsiębiorcy i księgowi nadal mają wątpliwości, jak prawidłowo ustalić wysokość składki zdrowotnej. Dowiedz się, ile zapłacisz z tytułu składki zdrowotnej w 2023 roku!

Wysokość składki zdrowotnej w styczniu 2023 na skali i podatku liniowym

W przypadku działalności opodatkowanej skalą podatkową lub podatkiem liniowym wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od uzyskanego dochodu, czyli przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania. Należy mieć jednak na uwadze obowiązujący tzw. okres składkowy, który u osób na skali podatkowej lub podatku liniowym trwa od lutego do stycznia następnego roku.

Szczegółowe omówienie schematu wyliczania składki zdrowotnej na przykładach znajduje się w artykule: Składka zdrowotna osób prowadzących działalność

W styczniu 2023 roku mogły wystąpić u przedsiębiorców dwie sytuacje:

 1. kontynuacja działalności na tej samej formie opodatkowania, jaką stosowano w 2022 roku;
 2. zmiana formy opodatkowania w 2023 roku.

W przypadku pierwszej z nich sprawa jest prosta, ponieważ w styczniu 2023 roku zakończy się okres składkowy, a od lutego 2023 roku rozpocznie się nowy. Oznacza to, że w ZUS DRA za styczeń podstawą wyliczenia składki zdrowotnej są dane z 2022 roku (ze względu na to, że podstawę stanowi dochód na miesiąc poprzedzający miesiąc wyliczenia składki zdrowotnej).

Przykład 1.

Pani Zuzanna założyła w styczniu 2022 roku działalność opodatkowaną skalą podatkową. W 2023 roku nie zdecydowała się na zmianę formy opodatkowania, a tym samym kontynuuje opodatkowanie dochodów skalą podatkową. Dochód, jaki uzyskała od stycznia do grudnia 2022 roku, to 190 000 zł, a od stycznia do listopada 2022 roku – 160 000 zł. Składki społeczne pani Zuzanna odlicza jako koszt w KPiR i nie wystąpiły w prowadzonej działalności różnice remanentowe w 2022 roku. Jaka jest wysokość składki zdrowotnej w styczniu 2023 roku?

W związku z kontynuacją formy opodatkowania pani Zuzanna powinna opłacić składkę zdrowotną w wysokości 2700 zł, czyli [9% × (190 000 zł - 160 000 zł)].

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na zmianę formy opodatkowania w 2023 roku na skalę podatkową lub podatek liniowy (czyli nie ma kontynuacji formy opodatkowania z 2022 roku), wystąpi tzw. jednomiesięczny okres składkowy. Oznacza to, że w takiej sytuacji wysokość składki zdrowotnej za styczeń 2023 rok określana jest w wysokości minimalnej, czyli 270,90 zł.

Przykład 2.

Pani Kinga założyła w styczniu 2022 roku działalność opodatkowaną skalą podatkową. W 2023 roku zdecydowała się na zmianę formy opodatkowania na podatek liniowy. Dochód, jaki uzyskała od stycznia do grudnia 2022 roku, to 190 000 zł, a od stycznia do listopada 2022 roku – 160 000 zł. Składki społeczne pani Zuzanna odlicza jako koszt w KPiR i nie wystąpiły w prowadzonej działalności różnice remanentowe w 2022 roku. Jaka jest wysokość składki zdrowotnej w styczniu 2023 roku?

W związku ze zmianą formy opodatkowania ze skali podatkowej na podatek liniowy w 2023 roku wystąpi tzw. jednomiesięczny okres składkowy. A jako że pani Kinga nie uzyskała w 2022 roku dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym, opłaciła składkę zdrowotną w wysokości minimalnej, a więc 270,90 zł.

Składka zdrowotna a ryczałt w 2023 roku

W przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych rok składkowy na cele składki zdrowotnej trwa od stycznia do grudnia.

Wysokość składki zdrowotnej na ryczałcie uzależniona jest od wysokości: 

 • przychodu uzyskanego narastająco do miesiąca, za który generowany jest formularz ZUS DRA/RCA lub
 • przychodu uzyskanego za poprzedni rok – w przypadku opłacania zryczałtowanej składki zdrowotnej na zasadach uproszczonych (po spełnieniu dodatkowych warunków).

Decydując się na opłacanie ryczałtu na podstawie faktycznego przychodu, należy mieć na uwadze, że wysokość składki zdrowotnej jest uzależniona od progu przychodu, w jakim znajduje się przychód narastająco w danym miesiącu.

Roczny przychód w 2023 roku

Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej w 2023 roku

do 60 000 zł

376,16 zł (4179,56 zł × 9%)

powyżej 60 000 zł i poniżej 300 000 zł

626,93 zł (6965,94 zł × 9%)

powyżej 300 000 zł

1128,48 zł (12 538,69 zł × 9%)

 

Przykład 3.

Pan Łukasz prowadzi w 2023 roku działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Miesięczne przychody w 2023 roku, jakie uzyskał, kształtują się następująco:

 • styczeń – 20 000 zł;
 • luty – 10 000 zł;
 • marzec – 35 000 zł;
 • kwiecień – 30 000 zł.

Jaka jest wysokość składki zdrowotnej za poszczególny miesiąc, jaką musi zapłacić pan Łukasz?

Przychody narastająco, jakie uzyskał pan Łukasz, wynoszą:

 • styczeń – 20 000 zł;
 • luty – 30 000 zł;
 • marzec – 65 000 zł;
 • kwiecień – 95 000 zł.

Powyższe oznacza, że w ZUS DRA za styczeń i luty pan Łukasz wykaże składkę zdrowotna w kwocie 376,16 zł. Natomiast w związku z przekroczeniem progu przychodu 60 000 zł w ZUS DRA za marzec i kwiecień wykaże składkę zdrowotną w kwocie 626,93 zł.

Więcej informacji na temat wyliczania składki u ryczałtowca znajduje się w artykule: Wyliczenie składki zdrowotnej u ryczałtowca

Jaka była wysokość składki zdrowotnej w styczniu 2022 na skali i podatku liniowym?

W przypadku przedsiębiorców na skali podatkowej i podatku liniowym w styczniu 2022 roku po raz ostatni zapłacili oni składkę na ubezpieczenie zdrowotne na starych zasadach. Wysokość składki zdrowotnej ustalana była na podstawie wynagrodzenia przeciętnego podanego przez GUS. Jej podstawę w deklaracji za styczeń 2022 roku stanowiło 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 4 665,78 zł.

Wysokość składki zdrowotnej w styczniu 2022 w przypadku skali podatkowej i podatku liniowego wynosiła 419,92 zł. Składka ta nie jest ujmowana w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej, ponieważ nie dotyczy okresu składkowego za 2022 rok, który trwa od lutego 2022 roku do stycznia 2023 roku.

W kolejnych miesiącach składkę na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy płacili od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej w uproszczeniu dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka. Ustawodawca nie wprowadził maksymalnej wartości składki zdrowotnej, zatem im wyższy dochód, tym wyższa wysokość należnej składki zdrowotnej.

W 2022 roku obowiązywała minimalna wysokość składki, która nie mogła być niższa niż 270,90 zł.

Jaka była wysokość składki zdrowotnej na ryczałcie w 2022 roku?

Osoby, które jako formę opodatkowania wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, muszą opłacać składki zależne od:

 • wysokości przychodu osiągniętego w danym roku kalendarzowym lub 
 • wysokości przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym (o ile spełniają odpowiednie warunki). 

W 2022 roku składka zdrowotna u podatników na ryczałcie uzależniona była od wysokości przychodu w ujęciu narastającym.

Roczny przychód w 2022 roku

Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej w 2022 roku

do 60 000 zł

335,94 zł (3732,62 zł × 9%)

powyżej 60 000 zł i poniżej 300 000 zł

559,89 zł (6221,04 zł × 9%)

powyżej 300 000 zł

1007,81 zł (11 197,87 zł × 9%)

Wysokość składki zdrowotnej w przypadku karty podatkowej

U osób rozliczających się na zasadach karty podatkowej również nastąpiły zmiany w wyliczaniu składki zdrowotnej. Od stycznia 2022 roku podstawę składki zdrowotnej stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Składka zdrowotna: 

 • wynosiła 270,90 zł (3010 zł × 9%) – od stycznia do grudnia 2022 roku,
 • wynosi 314,10 zł (3490 zł × 9%) – od stycznia do grudnia 2023 roku.

Wysokość składki zdrowotnej dla podatników na karcie podatkowej nie będzie podwyższana od 1 lipca 2023 roku wraz z wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3 600 zł.

W 2023 roku ustawodawca nie wprowadził w tym zakresie dodatkowych zmian. Znając zasady, w łatwy sposób można zweryfikować, jaką kwotę należy wpłacić do ZUS-u.

Jak ustalić wysokość składki zdrowotnej w systemie wFirma.pl?

Użytkownicy systemu wFirma.pl mogą wyliczyć składkę zdrowotną automatycznie na podstawie danych, jakie znajdują się w ewidencjach podatkowych – KPiR (w przypadku opodatkowania skalą podatkową lub podatkiem liniowym) lub Ewidencji Przychodów (w przypadku opodatkowania ryczałtem). 

W celu wygenerowania ZUS DRA/RCA, z którego wynika wysokość składki zdrowotnej, należy przejść do zakładki: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Wysokość składki zdrowotnej

W systemie wFirma.pl możliwe jest również sporządzenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej, o czym więcej w artykule: Roczne rozliczenie składki zdrowotnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów