0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składka zdrowotna nadpłacona zostanie zwrócona przez ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obecnie składka zdrowotna podlega odliczeniu od podatku dochodowego. Odliczeniu podlega jedynie 7,75% podstawy wymiaru, a pozostałe 1,25% nie podlega odliczeniu ani od podatku, ani od dochodu. Od 2022 roku za sprawą Nowego Ładu całkowicie ma się zmienić sposób rozliczenia składki zdrowotnej. Najprawdopodobniej konsekwencją tych zmian będą nadpłaty tej składki. Jak przedsiębiorcy będą mogli ją odzyskać?

Składka zdrowotna a Nowy Ład 

Przypomnijmy, że zgodnie z Polskim Ładem od 2022 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność mają płacić składkę zdrowotną od dochodu. Składkę będą musieli odprowadzić także za miesiące gdzie dochodu nie osiągną. Konsekwencją takiego przepisu będzie powstanie nadpłat na kontach płatników.

Odzyskanie nadpłaty 

Nadpłaconą składkę przedsiębiorca będzie mógł odzyskać, ale dopiero w następnym roku. I pod warunkiem złożenia elektronicznego wniosku do ZUS. Przedsiębiorcy mają na to czas tylko do końca maja. Jeśli się spóźnią, nadpłata przepadnie. Co więcej jak wskazują praktycy nie będzie miało znaczenia, czy w tym czasie przedsiębiorca będzie na urlopie czy będzie przebywał w szpitalu. Takie rozwiązanie jest krytykowane bowiem taki system spowoduje, że przedsiębiorcy będą niejako kredytować  ZUS, bowiem ich nadpłacone składki ZUS będzie przetrzymywał. Wiele firm ucierpi na tym rozwiązaniu przede wszystkim firmy, które prowadzą działalność sezonową. 

Podsumowanie 

Nowy ład wprowadza wiele niekorzystnych zmian dla przedsiębiorców składka zdrowotna nie będzie już odliczana od podatku, co więcej jej wysokość będzie uzależniona od dochodu. Będzie ona ponadto musiała być opłacana w każdym miesiącu nawet jeśli przedsiębiorca nic nie zarobił w danym miesiącu. To jednak nie koniec niedogodności — przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc składać deklarację do ZUS, dotychczas w wielu przypadkach byli z tego obowiązku zwolnieni.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów