0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup flagi w kosztach firmowych?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca może zaliczyć zakup flagi narodowej do kosztów uzyskania przychodów pomimo tego, że wydatek ten nie ma bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą. Zobacz, czy zakup flagi zawsze można zaliczyć do kosztów. 

Które wydatki stanowią koszt podatkowy?

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zgodnie z ustawą o PIT mogą ujmować w kosztach podatkowych te wydatki, które spełniają wymogi art. 22 ust. 1, która jako koszty uzyskania przychodów kwalifikuje koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zakup flagi kosztem uzyskania przychodu

Dotychczas ujęcie w kosztach wydatku na zakup flagi narodowej, czy to flagi miasta w którym firma ma swoją siedzibę, bywało sporne.

Z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu sygn. ILPB3/423-443/11-4/JG z dnia 19 grudnia 2011 roku wynika, że “(...) wydatek na zakup flagi firmowej z logo Zakładu (wypełniający znamiona reklamy), stanowi koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z kolei wydatki dotyczące zakupu flag miasta z herbem i narodowej Polski, nie mogą zostać uznane za koszty podatkowe poniesione w celu osiągnięcia przychodu (zachowania lub zabezpieczenia jego źródła), nie spełniają bowiem warunków wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (...)”.

Z kolei w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów nr  DD6/033/7/MZG/ 2013/BMI9-18078/RD-36360/13 z dnia 19 kwietnia  2013 roku: “(...) Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych składników majątku podatnika, niezaliczanych do środków trwałych - w przypadku stwierdzenia, że składniki te nie są wykorzystywane dla celów działalności prowadzonej przez podatnika, lecz służą osobistym celom pracowników i innych osób albo bez uzasadnienia znajdują się poza siedzibą podatnika.

Należy przyjąć, iż na podstawie tego przepisu wydatki poniesione na zakup flag państwowych mogą stanowić dla podatnika koszt uzyskania przychodów, jeżeli flagi te są wykorzystywane dla celów działalności prowadzonej przez podatnika i nie służą osobistym celom pracowników (innych osób) albo bez uzasadnienia nie znajdują się poza siedzibą podatnika. Tym samym należy stwierdzić, iż wydatki poniesione na zakup flag narodowych Polski na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 52 w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. (...)”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów