Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Zakup mebli może stanowić koszt podatkowy firmy

Zakładanie własnej działalności gospodarczej wiąże się z reguły z wydatkami poniesionymi na wyposażenie powierzchni handlowej czy biura. Podatnik ma prawo zaliczyć zakup mebli biurowych do kosztów uzyskania przychodu, jednak musi wykazać bezpośredni związek tego wydatku z prowadzoną działalnością albo udowodnić, iż może mieć on wpływ na wielkość uzyskania przychodu. Przykładowo zakup kanapy można wytłumaczyć przyjmowaniem klientów w biurze lub gabinecie.

Zakup mebli to zazwyczaj środki trwałe

Z reguły nabycie mebli biurowych stanowi wydatek na zakup środków trwałych podlegających amortyzacji, bowiem spełniają one wytyczne ustawy o PIT. Kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania środki trwałe, wykorzystywane na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności, których przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok - mogą podlegać amortyzacji jako odrębne składniki ewidencji środków trwałych. Zasadniczo do ewidencji środków trwałych przyjmuje się pojedynczą jednostkę podlegającą amortyzacji, jednak w praktyce uznaje się zaliczanie do niej zestawów mebli, jeżeli stanowią one trwałą zabudowę lub nie mogą funkcjonować samodzielnie.

W Klasyfikacji Środków Trwałych meble stanowiące wyposażenie biura zawarte są w grupie 8 jako rodzaj 808 - “Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane” - a stawka przypisanej amortyzacji wynosi 20%.

Przy zakupie składników spełniających definicje środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł, podatnik może nie ujmować ich w ewidencji środków trwałych, a zakup mebli zakwalifikować bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Zakup mebli a ewidencja wyposażenia

Należy jednak pamiętać o obowiązku nałożonym na przedsiębiorców prowadzących Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, do których oprócz prowadzenia rejestru środków trwałych, należy posiadanie ewidencji wyposażenia. Ewidencja wyposażenia zawiera składniki rzeczowe majątku o wartości przekraczającej 1.500 zł niezaliczone do rejestru środków trwałych z uwagi na ich niską wartość, do których również można zaliczyć meble.

Jednak duże grono doradców podatkowych podkreśla że w ewidencji wyposażenia powinny się znaleźć składniki które przekraczają wartość 1.500 zł ale ich przewidywany okres użytkowania nie przekracza 1 roku. Jeśli więc przewidywany okres użytkowania mebli w firmie będzie powyżej roku to nie należy wprowadzać ich do ewidencji wyposażenia a bezpośrednio do kosztów firmy.