0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup mebli może stanowić koszt podatkowy firmy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakładanie własnej działalności gospodarczej wiąże się z reguły z wydatkami poniesionymi na wyposażenie powierzchni handlowej czy biura. Podatnik ma prawo zaliczyć zakup mebli biurowych do kosztów uzyskania przychodu, jednak musi wykazać bezpośredni związek tego wydatku z prowadzoną działalnością albo udowodnić, iż może mieć on wpływ na wielkość uzyskania przychodu. Przykładowo zakup kanapy można wytłumaczyć przyjmowaniem klientów w biurze lub gabinecie.

Zakup mebli to zazwyczaj środki trwałe

Z reguły nabycie mebli biurowych stanowi wydatek na zakup środków trwałych podlegających amortyzacji, bowiem spełniają one wytyczne ustawy o PIT. Kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania środki trwałe, wykorzystywane na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności, których przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok - mogą podlegać amortyzacji jako odrębne składniki ewidencji środków trwałych. Zasadniczo do ewidencji środków trwałych przyjmuje się pojedynczą jednostkę podlegającą amortyzacji, jednak w praktyce uznaje się zaliczanie do niej zestawów mebli, jeżeli stanowią one trwałą zabudowę lub nie mogą funkcjonować samodzielnie.

W Klasyfikacji Środków Trwałych meble stanowiące wyposażenie biura zawarte są w grupie 8 jako rodzaj 808 - “Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane” - a stawka przypisanej amortyzacji wynosi 20%.

Przy zakupie składników spełniających definicje środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł, podatnik może nie ujmować ich w ewidencji środków trwałych, a zakup mebli zakwalifikować bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Zakup mebli a ujęcie w kosztach

W przypadku, gdy wartość zakupionych mebli nie przekracza 10 000 zł netto (w przypadku czynnych podatników VAT) lub brutto (w przypadku podatników zwolnionych z VAT), możliwe jest ujęcie wydatku bezpośrednio w kosztach firmowych, w kolumnie 13 KPiR - pozostałe wydatki.

Zakup mebli o wartości mniejszej niż 10 000 zł powoduje, że względu na niską wartość lub też poprzez zastosowanie jednorazowej amortyzacji, możliwe jest natychmiastowe pomniejszenie dochodu do opodatkowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów