0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja mebli biurowych - jaką stawkę i metodę wybrać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Amortyzacja jest wyrażonym wartościowo zużyciem środka trwałego. Odpisy tego rodzaju dokonywane są w przypadku środków trwałych firmy. Przedsiębiorcy często zastanawiają się jak powinna przebiegać amortyzacja mebli biurowych. Jak postąpić gdy ich wartość nie przekracza 10 000 zł?

Co i kiedy zamortyzować?

Jak już zostało podane wcześniej, amortyzacji można poddać środki trwałe. Według ustawy o PIT zalicza się do nich: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty. Wszystkie te środki powinny stanowić własność lub współwłasność podatnika, być nabyte albo wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania. Czas tego ostatniego powinien być dłuższy niż rok.

Co więcej, trzeba wykorzystywać środki trwałe w swojej działalności gospodarczej albo oddać je do użytku w oparciu na umowie najmu, dzierżawy albo innej, co zostało sprecyzowanie w art. 23a pkt 1 ustawy o PIT.

Amortyzowanie środka trwałego można zacząć nie wcześniej, niż po przyjęciu go do używania. Zakończenie tego procesu może natomiast nastąpić nie później, niż w chwili zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka. Koniec amortyzacji uwzględnia się także w przypadku przeznaczenia środka trwałego na sprzedaż lub do likwidacji.

Niska wartość środka trwałego - jednorazowa amortyzacja

Przed rozpoczęciem amortyzacji trzeba przede wszystkim określić wartość początkową środka trwałego. Na tym samym etapie należy również sprecyzować, czy osoba, która kupiła meble, to czynny podatnik VAT, a także, czy zakupione przedmioty można poddawać zabiegom związanym z opodatkowaniem. Jeśli tak, wartość mebli należy określić w kwocie netto - odejmując podatek VAT od wartości brutto.

W przypadku kiedy wspomniany wyżej czynny podatnik VAT zakupił meble za 10 000 zł brutto, określając ich wartość początkową, bierze się pod uwagę tylko kwotę netto. Wtedy przedmioty, które nabył, są środkami trwałymi o niskiej wartości - poniżej 10 000 zł. Dzięki temu, zgodnie z ustawą o PIT, można wykonać ich jednorazową amortyzację. Odpis amortyzacyjny należy wówczas ująć w miesiącu przyjęcia mebli do użytkowania. Trzeba pamiętać, że tego rodzaju amortyzacji nie można rozłożyć w czasie.

Kolejnym udogodnieniem w przypadku środka trwałego o wartości mniejszej niż 10 000 zł jest możliwość zaliczenia go bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, bez konieczności spełniania nadprogramowych warunków formalnych.
Jeśli jednak osoba, która dokonała zakupu mebli, nie jest czynnym podatnikiem lub gdy nie zamierza używać ich w swojej działalności, wartość początkowa środka trwałego zawiera zarówno kwotę brutto, jak i podatek VAT, a przedmiotów nie dotyczy też wtedy jednorazowa amortyzacja, ponieważ ich wartość nie zalicza się do niskich.

Amortyzacja mebli w ramach pomocy de minimis

Gdy wartość środka trwałego przekracza kwotę 10 tys. zł, nadal można dokonać amortyzacji jednorazowej w ramach de minimis. Dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ramach pomocy de minimis dotyczy właścicieli nowych firm i małych podatników, którzy prowadzą swoją działalność dopiero od danego roku podatkowego. Jednak istnieje wtedy limit jednorazowej amortyzacji: 50 000 euro. Należy jednak pamiętać, że jednorazowym odpisom amortyzacyjnym podlegają tylko środki trwałe zaliczane do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, zatem są to:

 • kotły i maszyny energetyczne,
 • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
 • specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
 • urządzenia techniczne,
 • środki transportu (poza samochodami osobowymi),
 • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (w tym meble).

Decyzja o dokonaniu amortyzacji jednorazowej w ramach pomocy de minimis należy do podatnika.

Amortyzacja mebli o wartości wyższej niż 10 000 zł

Jeśli zakupione do firmy meble lub inny środek trwały warte są więcej niż 10 000 zł, możliwa jest również amortyzacja mebli, ale konieczne jest rozbicie jej na kilka części i dokonywanie odpisów regularnie.

W takim przypadku podatnik wybiera:

 • metodę liniową, która charakteryzuje się stałymi odpisami amortyzacyjnymi. Wyróżniamy dwie metody amortyzacji liniowej:
  • indywidualną,
  • przyspieszoną;
 • metodę degresywną, w której stawka amortyzacji maleje z czasem. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów