0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasiłek opiekuńczy w czasie epidemii – nowe grupy uprawnionych do świadczenia!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby, które muszą zająć się swoimi dziećmi z powodu zamknięcia placówek oświatowych, mogą starać się o dodatkowe świadczenia. W tym przypadku nie jest już możliwe korzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Można jednak pobierać zasiłek opiekuńczy w czasie epidemii na standardowych zasadach.

Nowa grupa uprawniona do zasiłku opiekuńczego

W czasie epidemii prawo do zasiłku opiekuńczego mają nie tylko osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem chorym, ale także takim, które zostało objęte kwarantanną lub izolacją. Świadczenie przysługuje wówczas na dzieci w wieku do 14 lat.

Zasiłek opiekuńczy można otrzymać również na dziecko zdrowe, jeśli nie ukończyło 8 lat, a placówka oświatowa, do której uczęszczało, została nieprzewidzianie zamknięta (czyli informacja dotarła do rodzica w czasie krótszym niż 7 dni).

Dotyczy to zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko. ZUS doprecyzował, że przez zamknięcie placówki należy także rozumieć zamknięcie klasy czy grupy przedszkolnej. Coraz więcej podmiotów zaczęło stosować takie rozwiązania, a opiekunowie nie wiedzieli, czy w takiej sytuacji mogą korzystać ze świadczeń.

Zasiłek opiekuńczy w czasie epidemii przysługuje nawet w przypadku, kiedy nie jest zamknięta cała szkoła!

Zgodnie z zapowiedziami zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał także na dzieci, które były nieobecne w szkole, kiedy chodziła tam osoba zakażona.

Wyjaśniał to szczegółowo rzecznik ZUS Paweł Żebrowski:

„Jeżeli, na przykład, w związku z wykryciem koronawirusa u ucznia zostaną zawieszone zajęcia tylko w klasie, do której uczęszcza ten uczeń, zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał nie tylko rodzicom dzieci, które zostały objęte kwarantanną związaną ze stycznością z osobą zakażoną. Także rodzicom uczniów zamkniętej klasy, którzy takiej styczności nie mieli, gdyż w tym okresie nie przebywali w szkole”.

Jakie dokumenty złożyć, aby otrzymać zasiłek opiekuńczy w czasie epidemii?

Aby otrzymać świadczenie za czas sprawowania opieki nad dzieckiem przebywającym na kwarantannie, konieczne jest złożenie u płatnika zasiłku oświadczenia o konieczności opieki nad dzieckiem przebywającym na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Dokument ten powinien zawierać następujące elementy:

  • imię i nazwisko ubezpieczonego;
  • numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada;
  • dane dziecka, który odbywa obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych: imię i nazwisko, numer PESEL, jeżeli go posiada;
  • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia;
  • podpis ubezpieczonego.

Ponadto, jeśli płatnikiem zasiłku jest pracodawca, to konieczne jest dostarczenie również wniosku Z-15a.

Pobieranie zasiłku opiekuńczego za czas przebywania dziecka na kwarantannie lub izolacji wlicza się do limitu 60 dni pobierania tego świadczenia w ciągu roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów