Poradnik Przedsiębiorcy

Czy zasiłek opiekuńczy przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia?

Pracownica, która tydzień temu zawarła umowę o pracę, dostarczyła zaświadczenie lekarskie, wnioskując o przyznanie zasiłku opiekuńczego na chore dziecko. Czy przysługuje jej zasiłek opiekuńczy bez okresu wyczekiwania?

Hanna, Piotrków Trybunalski

 

Tak, pracownica ma prawo otrzymać zasiłek opiekuńczy, gdyż zasiłek ten jest przyznawany od pierwszego dnia sprawowania opieki, bez konieczności posiadania 30-dniowego okresu ubezpieczenia chorobowego, tzw. okresu wyczekiwania. Warunkiem jest, że w domu nie ma osoby, która mogłaby sprawować opiekę nad chorym dzieckiem.

Wyjątek stanowi sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2, zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet wtedy, gdy są inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę nad dzieckiem.

Okres wyczekiwania obowiązuje w przypadku ustalania uprawnień do wypłaty wynagrodzenia i zasiłku chorobowego.