0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na przełomie roku - dodatkowe 21 dni zasiłku!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Aktualnie trwa już IV fala pandemii koronawirusa. Wzrost zachorowań jest bardzo dynamiczny. W odróżnieniu od poprzednich, w tej fali choruje bardzo dużo dzieci. Dlatego też rząd podjął decyzję, że od 20 grudnia do 9 stycznia (z wyłączeniem przerwy świątecznej) w całym kraju uczniowie przechodzą na naukę zdalną.

Projekt dodatkowego zasiłku opiekuńczego

"W projekcie rozporządzenia proponuje się przyznanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. (na okres 21 dni)" – można przeczytać w wykazie prac rządu.

Ważną zmianą, która wynika z opublikowanego rozporządzenia, jest to, że dyrekcja w okresie nauki zdalnej ma obowiązek zapewnić opiekę świetlicową dla uczniów klas I-III, jeśli z takim wniosek zwrócą się rodzice.

Nauka zdalna nie dotyczy oddziałów przedszkolnych, w związku z czym zasiłek opiekuńczy nie będzie przysługiwał rodzicom dzieci najmłodszych!

Zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Przypomnijmy , że zasiłek opiekuńczy wypłacany jest jednemu z rodziców, który złoży wniosek i jego przyznanie.Wysokość zasiłku stanowi 80% wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest za każdy dzień sprawowania opieki, co ważne nawet za dni ustawowo wolne.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest za wszystkie dni sprawowania opieki, czy w okresie od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 r będzie to 21 dni!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przyznany rodzicom, kiedy nie ma innych członków rodziny, którzy mogliby opiekować się dzieckiem w tym czasie. 

Zasiłek przysługuje rodzicom dzieci

  • do lat 8,
  • do lat 16, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; 
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie są wliczane do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów