0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatki do emerytury – kto będzie mógł je otrzymać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Emeryci mogą liczyć na dodatki do emerytury, takie jak 13. emerytura. Czasem rządzący decydują się również na wypłatę jednorazowych świadczeń. I tym razem w Sejmie pojawił się projekt, dzięki któremu część emerytów otrzyma dodatkowe wsparcie lub podwyżkę stałych dodatków.

Dodatki do emerytury dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych

Dodatkowe wsparcie finansowe jest przewidziane dla wybranych grup emerytów.

Na dodatek w wysokości 3 tys. zł mogą liczyć osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej, a także osoby represjonowane z powodów politycznych. Co ważne, emeryci, którzy spełniają te warunki, ale formalnie nie posiadają nadanego takiego statusu, mają czas na uzyskanie go do 31 grudnia 2021 roku. Istotne do otrzymania świadczenia w tym przypadku jest posiadanie wspomnianego statusu na podstawie decyzji Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jeśli przepisy te wejdą w życie, emeryci otrzymają dodatkowe wsparcie do 31 marca 2022 roku. Nie będzie konieczne składanie innych wniosków, bowiem środki te będą przyznawane z urzędu.

Podwyżka świadczeń dla emerytów będących opiekunami osób niepełnosprawnych

Wyższe świadczenia są również przewidziane dla osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę z powodu konieczności sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem – dodatek ma się zwiększyć nawet o 700 zł. Tu konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku o wypłatę takiego świadczenia do 28 lutego 2022 roku.

Dodatki do emerytury dla strażaków

Dodatki do emerytury mają przysługiwać także osobom, które udowodnią odpowiedni okres czynnej służby w ochotniczej straży pożarnej. Prawo do niego mogliby nabyć mężczyźni z 25-letnim stażem służby strażackiej i kobiety posiadające 20-letni staż. Dotyczyłoby to osób, które ukończyły powszechny wiek emerytalny. Aby otrzymać takie świadczenie, konieczne będzie złożenie wniosku u powiatowego lub miejskiego komendanta straży pożarnej. Dodatek ten ma wynosić 200 zł i co roku będzie podlegał waloryzacji.

Ustawa została przegłosowana przez Sejm, teraz projektem będzie zajmował się Senat. Należy śledzić dalszy przebieg prac nad tymi przepisami, aby dochować wszelkich formalności związanych z otrzymaniem świadczenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów