Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły z dnia 2020-08-06

Ulga IP BOX bez bieżącej ewidencji - rewolucyjny wyrok WSA!

Ulga IP BOX - zaskakujący wyrok WSA Chcąc obniżyć należny podatek, przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnych ulg podatkowych. Jednym z możliwych sposobów jest ulga IP BOX. Warunkiem do skorzystania z niej jest spełnienie szeregu wymogów. Przeczytaj najnowszy wyrok sądu w tej sprawie! czytaj dalej

Dodatek solidarnościowy - komu przysługuje i jak go uzyskać?

Komu przysługuje dodatek solidarnościowy? W związku z panującą epidemią koronawirusa, od czerwca weszła w życie ustawa, na mocy której dodatek solidarnościowy, co do zasady przyznawany jest w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Sprawdź, komu przysługuje dodatek solidarnościowy! czytaj dalej

Prawo do zachowku – jak wygląda w praktyce?

Prawo do zachowku - czym jest? Mało osób wie, że przysługuje im zachowek. Przy pominięciu ich w testamencie mają prawo do roszczenia wobec tych osób, które na tym testamencie się znalazły. Mogą wnosić o zapłatę określonej kwoty. Przeczytaj, może Tobie przysługuje prawo do zachowku! czytaj dalej
2020-08-06

Podatek VAT

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – skutki w podatku VAT

Jak przekształcenie użytkowania wieczystego wpływa na gruncie VAT? Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności powoduje zmianę tytułu prawnego do nieruchomości. Przy czym nie powoduje to żadnej zmiany w zakresie władania nieruchomością. Jak przekształcenie użytkowania wieczystego wpływa na podatek VAT? czytaj dalej

Ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej przy wpłacie na konto po godzinach pracy

Ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej - wpływ pieniędzy po godzinach pracy Jeżeli wpłata na konto bankowe nastąpiła po godzinach pracy, ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej jest konieczne niezwłocznie po jej uznaniu na rachunku podatnika, nie później niż z końcem miesiąca. Dowiedz się, kiedy nabić sprzedaż na kasę! czytaj dalej

Jak prawo do emerytury lub renty wpływa na składki ZUS w przypadku różnych umów?

Jak prawo do emerytury lub renty wpływa na składki ZUS w przypadku rożnych umów? Osoba, która posiada emeryturę lub rentę może podjąć dodatkowa prace zarobkową. Jak prawo do emerytury lub renty wpływa na wysokość składek ZUS? Czy zależy to od rodzaju umowy jaka podpisze emeryt lub rencista? Przeczytaj nasz artykuł i na ten temat! czytaj dalej
2020-08-06

Prawo pracy

Obliczenie zaliczki w momencie przekroczenia pierwszego progu podatkowego

Następstwa przekroczenia pierwszego progu podatkowego w 2020 roku Od niedawna obowiązują nowe zasady dotyczące obliczania zaliczki na podatek w przypadku przekroczenia pierwszego progu podatkowego w trakcie miesiąca. Jak wyglądają obliczenia w świetle nowych przepisów? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2020-08-06

Prawo pracy

Nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę - uprawnienia pracownika

wypowiedzenie umowy o pracę Jakie są uprawnienia pracownika, gdy nastąpi niezgodne z prawem i niezasadne wypowiedzenie umowy o pracę? Czy w takim przypadku pracownikowi przysługuje odwołanie od wypowiedzenia? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Sprzedaż samochodu firmowego - jak uniknąć podatku?

sprzedaż samochodu firmowego - czy podlega opodatkowaniu? Czy sprzedaż samochodu firmowego, objęta jest podatkiem VAT? Czy podatnik sprzedający pojazd firmowy, zobligowany jest do dokonania korekty VAT? Jakie są warunki zwolnienia z opodatkowania podatkiem transakcji sprzedaży pojazdu firmowego? czytaj dalej

Samochód w leasingu operacyjnym - rozliczenie od 2019 r.

Samochód w leasingu operacyjnym - rozliczenie Zgodnie z nowymi przepisami od 2019 roku zmieniają się przepisy dotyczące księgowania wydatków związanych z samochodem w leasingu w prowadzonej działalności. Sprawdź, jak należy rozliczyć samochód w leasingu operacyjnym zgodnie z nowymi zasadami! czytaj dalej

Korekta sprzedaży udokumentowanej paragonem i fakturą – kiedy wykazać?

Korekta sprzedaży udokumentowanej paragonem i fakturą - wykazanie W jakim okresie możliwa jest korekta sprzedaży udokumentowanej paragonem i fakturą oraz jak prawidłowo dokonać takiej korekty? czytaj dalej
2020-08-06

Podatek VAT

Duplikat faktury – rozliczenie w VAT

Duplikat faktury a obowiązek jej wystawienia Duplikat faktury wystawia się w przypadku zgubienia lub zniszczenia faktury pierwotnej. Jaki jest termin odliczenia podatku VAT z duplikatu i w jakich dokładnie warunkach może być wystawiony? Dowiedz się, jak rozliczyć otrzymany duplikat faktury! czytaj dalej

Opłaty za parking - jak prawidłowo rozliczyć w kosztach firmy?

Opłaty za parking w kosztach firmowych Przedsiębiorco, czy wiesz na podstawie jakich dokumentów opłaty za parking mogą zostać zaliczone do kosztów firmowych? Sprawdź, czy bilety z parkometrów i paragony mogą stanowić podstawę ujęcia wydatku w kosztach! Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Co zrobić i jakie czekają mnie konsekwencje, jeżeli mojego numeru rachunku nie ma na białej liście podatników VAT?
Zobacz odpowiedź eksperta