0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ostatnie artykuły autora:

Prawo pracy

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji przysługuje świadczenie uzupełniające. Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać to świadczenie? Ile wynosi świadczenie uzupełniające? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

7 grudnia 2023

Prawo pracy

Ewidencja czasu pracy – obowiązek pracodawcy

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Co powinna zawierać ewidencja czasu pracy i w jakiej formie należy ją prowadzić? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź!

16 sierpnia 2023

Prawo pracy

Obowiązki pracodawcy a odpowiedzialność za przestępstwa oraz wykroczenia w zakresie BHP

Jakie występują obowiązki pracodawcy w zakresie BHP? Jakie mogą być skutki narażenia pracownika na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu? Jaka odpowiedzialność ciąży na pracodawcy? Przeczytaj i dowiedź się więcej!

8 listopada 2022

BHP w firmie

Apteczki w zakładzie pracy - czy są obowiązkowe?

Pracodawcy powinni wyposażyć swoją firmę w odpowiednie środki w razie zdarzeń, które mogą powodować urazy oraz które są przydatne podczas udzielenia pierwszej pomocy. Usytuowanie apteczki w zakładzie pracy jest bardzo ważne. Przeczytaj o tym!

22 sierpnia 2022

Prawo pracy

Wypadek przy pracy a odpowiedzialność cywilna pracodawcy

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które powoduje uraz lub śmierć, a nastąpiło w związku z pracą. Jaka jest odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadek pracownika? Zapoznaj się z artykułem i sprawdź!

22 sierpnia 2022

BHP w firmie

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

Środki ochrony indywidualnej to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony. Czego nie zaliczamy do tych środków ochrony? Kiedy pracownik powinien je stosować? Przeczytaj i sprawdź w naszym artykule!

28 października 2021

Prawo pracy

Społeczna inspekcja pracy jako organ kontroli nad pracodawcą

Społeczna inspekcja pracy odpowiada za kontrolę i monitorowanie warunków pracy oraz nieprawidłowości z nimi związanych. W jaki sposób są wybierani społeczni inspektorzy pracy i jakie mają uprawnienia? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

28 czerwca 2022

Prawo pracy

Wypłata wynagrodzenia zawyżonego pracownikowi a potrącenia

Zgodnie z przepisami pracodawca ma prawo dokonywać potrąceń od wynagrodzeń pracowniczych w z góry ustalonych przypadkach. Czy wypłata wynagrodzenia zawyżonego pracownikowi może podlegać zwrotowi? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź!

1 lipca 2020

BHP w firmie

Komisja BHP a konsultacje w zakresie BHP

U pracodawców, u których funkcjonuje komisja bhp, konsultacje z przedstawicielami pracowników mogą odbywać się w tej komisji. Kiedy należy powołać komisję bhp i prowadzić konsultacje w zakresie bhp? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej?

25 czerwca 2022

Prawo pracy

Okres rozliczeniowy oraz grafik pracy - jak je ustalić?

Jednym z obowiązków pracodawcy jest sporządzenie rozkładu czasu pracy na cały okres rozliczeniowy lub na okres krótszy, wynoszący co najmniej jeden miesiąc. O czym pamiętać tworząc rozkład czasu pracy? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

25 czerwca 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów