Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Gabriela Kocurek

2019-03-27

Ochrona danych

Kontrola RODO – co należy wiedzieć?

Kontrola rodo - kto ją przeprowadza? RODO wprost reguluje niektóre uprawnienia organu nadzorczego związane z kontrolą i postępowaniem w sprawie naruszenia RODO. Uszczegółowienie zasad związanych z kontrolą RODO znaleźć można w polskiej ustawie odo. Jak zatem wygląda kontrola RODO ? czytaj dalej
2019-03-27

Ochrona danych

Jak przeprowadzić audyt zgodności z RODO?

Audyt zgodności z rodo  - jak przeprowadzić? Przeprowadzając audyt zgodności z RODO, przedsiębiorca powinien przeanalizować swoją działalność pod kątem zbierania informacji o powyższym charakterze. W tym celu warto zadać sobie kilka pytań pomocniczych, które usprawnią prowadzony audyt. czytaj dalej
2019-03-25

Prawo spółek

Spółka cywilna a spółka jawna – jakie są między nimi różnice?

Spółka cywilna a spółka jawna - jakie są różnice? Sprawdź! Wielu przedsiębiorców nie zauważa różnic dzielących spółkę cywilną a spółkę jawną, sprowadzając je do skali prowadzenia działalności gospodarczej. Jakie różnice niesie za sobą spółka cywilna a spółka jawna? Co to oznacza dla przedsiębiorcy? czytaj dalej
2019-03-21

Prawo spółek

Zaliczka na poczet zysku w spółkach osobowych - jakie są zasady jej przyznawania?

Zaliczka na poczet zysku w spółkach osobowych - jakie są zasady jej przyznawania?  Sprawdź! Możliwość uczestniczenia w zyskach spółki osobowej w trakcie roku obrotowego wywodzi się ze swobody kontraktowania. Zaliczka na poczet zysku może być wypłacona na podstawie wspólnej decyzji wspólników. Jakie zasady rządzą procesem wypłaty zaliczek? czytaj dalej

Oznaczenie przedsiębiorstwa wprowadzające w błąd

Oznaczenie przedsiębiorstwa wprowadzające w błąd Przedsiębiorca działający na rynku, używa określonego oznaczenia. Kto ma prawo korzystać z danej nazwy, kiedy i jakie oznaczenie przedsiębiorstwa podlega ochronie? Co grozi za posługiwanie się nie swoją, cudzą nazwą? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więce czytaj dalej

Nieistniejąca uchwała spółki kapitałowej

Nieistniejąca uchwała spółki kapitałowej Jeżeli np. wspólnicy, członkowie organów spółki zarzucają uchwale niezgodność z prawem lub postanowieniami umowy, mają możliwość wytoczenia powództwa przeciwko spółce o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności. Co oznacza nieistniejąca uchwała? czytaj dalej
2019-02-26

Prawo pracy

Stosowanie weksla w prawie pracy – czy jest dopuszczalne?

Stosowanie weksla - czy jest możliwe w prawie pracy? Weksel jest papierem wartościowym, który upoważnia uprawnioną osobę do żądania od dłużnika zapłaty sumy w nim określonej. Czy stosowanie weksla w prawie pracy jest możliwe? Jakie stanowisko w tym zakresie przedstawia Sąd Najwyższy? Sprawdź! czytaj dalej

Jak powinna wyglądać sprzedaż udziału w spółce osobowej?

Sprzedaż udziału - konsekwencje Sprzedaż udziału w spółkach, co do zasady reguluje Kodeks spółek handlowych. Przepisy te regulują, że nie może dojść do transakcji bez wcześniej otrzymanej na piśmie zgody pozostałych wspólników. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2019-02-20

Ochrona danych

Kim jest Inspektor Ochrony Danych na gruncie RODO?

Inspektor Ochrony Danych - powołanie Inspektor Ochrony Danych jest powoływany przez administratora danych osobowych bądź inny podmiot przetwarzający, Jego zadaniem jest pomoc w przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej czytaj dalej
2019-02-14

Prawo pracy

Zasada uprzywilejowania pracownika - na czym polega?

Zasada uprzywilejowania pracownika - czym jest? Zasada uprzywilejowania pracownika wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy. Na czym polega? W jaki sposób pracodawca może odczuwać jej skutki? Przeczytaj artykuł i dowiedz się wszystkiego na temat zasady uprzywilejowania pracownika. czytaj dalej