0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ostatnie artykuły autora:

Prawo gospodarcze

Wycena nieruchomości – co warto wiedzieć?

Wycena nieruchomości dokonywana jest w celu ustalenia wartości nieruchomości. Wyceny dokonuje rzeczoznawca majątkowy. Jakie są sposoby określania wartości nieruchomości? Jakie metody oraz techniki szacowania wartości stosowane są przez rzeczoznawcę?

12 maja 2023

Prawo gospodarcze

Umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane - co warto wiedzieć?

Umowy o podwykonawstwo w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane regulowane są w ustawie Prawo zamówień publicznych. Jak przebiega procedura zawarcia umowy o podwykonawstwo? Czy zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy? Sprawdź!

11 maja 2023

Prawo gospodarcze

Znak towarowy - jak uzyskać prawo ochronne?

Znak towarowy jest elementem charakterystycznym służącym identyfikacji danego przedsiębiorstwa. Jak wygląda procedura zgłoszenia znaku do rejestru w Urzędzie Patentowym? Kiedy nie można zastrzec znaku towarowego? Co w przypadku wydania odmowy decyzji?

10 maja 2023

Prawo gospodarcze

Droga konieczna - jak ustanowić jej służebność?

Droga konieczna jest szczególnym rodzajem służebności. Polega na ustanowieniu drogi prowadzącej do drogi publicznej przez nieruchomość sąsiadującą z drogą publiczną na rzecz nieruchomości, która nie ma lub ma ograniczony dostęp do drogi publicznej.

9 maja 2023

Prowadzenie biznesu

Gwarancja Biznesmax - jak otrzymać bezpłatną gwarancję spłaty kredytu?

Gwarancja Biznesmax to wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw. Stanowi ona bezpłatne zabezpieczenie kredytu na wypadek, gdyby przedsiębiorca nie spłacił go w określonym terminie. Kto może skorzystać z gwarancji Biznesmax? Jak uzyskać dotację na spłatę?

8 maja 2023

Prawo gospodarcze

Znak towarowy - jakie koszty wiążą się z utrzymaniem prawa ochronnego?

Znak towarowy stosuje się w celu odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Za znak towarowy może służyć logo i nazwa firmy. Ile wynosi opłata na prawo ochronne? W jakim terminie powinno się uiścić opłatę?

8 maja 2023

Prawo gospodarcze

Przekroczenie terminu zapłaty w transakcjach handlowych

Transakcja handlowa to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi. Jakie skutki może rodzić opóźnienie z zapłatą? W artykule przedstawiamy, czym skutkuje przekroczenie terminu zapłaty w transakcjach handlowych

5 maja 2023

Prawo gospodarcze

Wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne

Aby ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcy muszą spełnić warunek, że nie zostali wykluczeni z takiej możliwości. Kiedy ma miejsce wykluczenie wykonawcy? Jakie są obligatoryjne, a jakie fakultatywne przesłanki wykluczenia? Sprawdź!

4 maja 2023

Prawo gospodarcze

Praktyki ograniczające konkurencję – jakie działania są zakazane?

Przedsiębiorca prowadząc działalność powinien przestrzegać zasady uczciwej konkurencji oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów. Jakie praktyki ograniczające konkurencję są zakazane? Czym jest nadużywanie pozycji dominującej?

2 maja 2023

Prawo pracy

Praca zdalna a przetwarzanie danych osobowych

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi zdalnemu materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do pracy. Co jednak z kwestią przetwarzania danych osobowych? Czym jest praca zdalna? Wyjaśniamy w artkule!

28 kwietnia 2023

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów