Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Gabriela Kocurek

2019-01-08

Windykacja

Co mówią przepisy o komornikach i egzekucji?

Przepisy o komornikach - zmiany od 2019 roku W styczniu 2019 roku weszły przepisy o komornikach i egzekucji. Przepisy wprowadzają między innymi: niższe koszty komornicze, obowiązek osobistego działania, łatwiejszą skarga na komornika czy działanie tylko na obszarze jednego rewiru. Sprawdź! czytaj dalej

Działalność gospodarcza cudzoziemców

Działalność gospodarcza cudzoziemców spoza UE Działalność gospodarcza cudzoziemców z Unii Europejskiej, jak i spoza niej może być prowadzona w Polsce po spełnieniu wymogów z ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym. Przeczytaj artykuł! czytaj dalej
2018-12-20

Ochrona danych

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO a tajemnica zawodowa

Tajemnica zawodowa a przepisy RODO Tajemnica zawodowa funkcjonuje w poszczególnych grupach zawodowych między innymi takich jak: adwokaci, lekarze, żołnierze zawodowi czy dziennikarze. Za niedotrzymanie ich grożą kary zgodne z kodeksem karnym Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2018-12-13

Prawo spółek

Czym charakteryzuje się prokura łączna i jakie ma uprawnienia?

Prokura łączna - uprawnienia Prokura łączna uprawnia do działania wyłącznie wraz z drugim prokurentem i jednocześnie z członkiem zarządu. Kodeks cywilny wyróżnia jeszcze dwie inne prokury: samoistną i oddziałową. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Czym jest zakaz geoblokowania dla e-sklepów ?

Zakaz geoblokowania - co oznacza? Nowe unijne rozporządzenie w sprawie geoblokowania może przynieść korzyści nie tylko konsumentom ale i małym firmom chcącym kupować towary i usługi za granicą. Czym jest zakaz geoblokowania i czego jeszcze zakazują unijne przepisy? czytaj dalej
2018-10-09

Ochrona danych

Powierzenie przetwarzania danych osobowych według RODO

Powierzenie przetwarzania danych osobowych - wytyczne Zgoda na powierzenie przetwarzania danych osobowych po wejściu RODO, powinna przybrać formę pisemną bądź elektroniczną. Natomiast podmiot przetwarzający dane osobowe ma również obowiązek wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia. Dowiedz się więcej! czytaj dalej
2018-10-04

Ochrona danych

Jakie są kary za nieprzestrzeganie RODO i o czym należy pamiętać?

RODO - kary za nieprzestrzeganie Po wejściu w życie rozporządzenia RODO, przedsiębiorcy małych, jak i dużych firm boją się nałożenia kar pieniężnych przez organy nadzorcze za najmniejsze naruszenia przepisów. Jak uniknąć kary? Przeczytaj w naszym artykule i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia sądu

Skarga o stwierdzenie niezgodności - kiedy przysługuje? Skarga o stwierdzenie niezgodności przysługuje i może zostać wniesiona od prawomocnych postanowień wydawanych w postępowaniach dotyczących orzeczeń przez organy państw obcych oraz do spraw sądów II instancji, które kończą postępowanie w sprawie. czytaj dalej

Kto ponosi odpowiedzialność za działanie władzy publicznej?

Odpowiedzialność za działanie władzy publicznej - co należy wiedzieć? Odpowiedzialność za działanie władzy publicznej w przypadku popełnienia szkody, zostaje poniesiona w sposób solidarny przez organ. W przypadku udowodnienia winy, władza wykonawcza nie będzie mogła uchylić się od odpowiedzialności. czytaj dalej

Kiedy jest dopuszczalna skarga o wznowienie postępowania cywilnego?

Skarga o wznowienie postępowania cywilnego - termin Skarga o wznowienie postępowania cywilnego może wpłynąć przed sąd cywilny w takich przypadkach, gdy np. w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeśli strona nie posiada zdolności sądowej bądź procesowej. Dowiedz się więcej! czytaj dalej