0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

9 wyników dla tematu: klauzule-niedozwolone

Artykuły:

Niedozwolone postanowienia umowne w umowach konsumenckich

Niedozwolone postanowienia występują, gdy m.in.wyłączają odpowiedzialność przedsiębiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, albo pozbawiają konsumenta do rozwiązania umowy bąż jej odstąpienia. Przeczytaj nasz artykuł!

5 września 2018

Ochrona praw konsumenta a obowiązki przedsiębiorcy

Umowy konsumenckie to umowy, w których po jednej stronie występuje przedsiębiorca, a po drugiej konsument. Przedsiębiorcę z uwagi na swoją silniejszą pozycję będzie obowiązywać ochrona praw konsumenta. Sprawdź, jakie obowiązki ma przedsiębiorca.

3 kwietnia 2018

Nieuczciwe praktyki rynkowe - kiedy do nich dochodzi?

Wolna konkurencja to mechanizm gospodarczy i jest podstawowym dobrem chronionym przez m.in. przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Sprawdź, jakie występują nieuczciwe praktyki rynkowe stosowane przez przedsiębiorców w codziennym życiu.

21 marca 2018

Czym są klauzule niedozwolone i jak się przed nimi chronić?

Nie daj się oszukać - reaguj, gdy w umowie są klauzule niedozwolone! Taki zapis jest niekorzystny i narusza prawa konsumentów, dlatego jest nieważny z mocy prawa, czego niestety nie wszyscy są świadomi. Dowiedz się więcej i chroń swoje prawa!

15 grudnia 2017

Korzystanie z towaru przed odstąpieniem od umowy - czy jest dozwolone?

Czy korzystanie z towaru przed odstąpieniem od umowy jest zgodne z prawem? Czy konsument ma do tego prawo? Jaka jest odpowiedzialność konsumenta za przekraczanie granic prawidłowego zapoznania się z towarem? Dowiedz się więcej czytając nasz artykuł!

19 września 2017

Czego dotyczą niedozwolone klauzule umowne?

Niedozwolone klauzule umowne to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, nieuzgodnione indywidualnie, kształtujące jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i naruszające jego interesy. Zobacz, czego się wystrzegać.

18 września 2017

Klauzule niedozwolone w regulaminie sklepu internetowego

Klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych to w ostatnim czasie postanowienia, które najczęściej trafiają do rejestru klauzul niedozwolonych. Regulamin zawierający takie klauzule może powodować finansowe konsekwencje dla sprzedawcy.

12 września 2017

Regulamin sklepu internetowego - błędy e-przedsiębiorców

Aby móc prowadzić sklep internetowy należy spełnić kilka wymogów prawnych. Jednym z nich jest konieczność posiadania regulaminu. Dowiedz się, jakie błędy najczęściej popełniane są przy tworzeniu tak istotnego dokumentu jak regulamin sklepu internetowego.

25 września 2016

Klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych w 2015 r.

Regulamin sklepu internetowego powinien być zredagowany z najwyższa starannością. Często bowiem zdarza się, że znajdują się w nim klauzule niedozwolone , które naruszają prawa konsumenta. Sprawdź, czego nie powinieneś umieszczać w regulaminie e-sklepu!

25 września 2016

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów