Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły na temat korekta podatku naliczonego

2020-02-17

Podatek VAT

Korekta VAT od towarów przy zmianie statusu podatnika VAT

Korekta VAT od towarów Przejście na VAT w trakcie trwania roku podatkowego może wiązać się z korektą naliczonego podatku od towarów i usług. Jak zatem należy ją przeprowadzić? Dowiedz się, czy korekta VAT od towarów powinna być wykazywana jako remanent śródroczny! czytaj dalej
2019-10-29

Podatek VAT

Sprzedaż domu wykorzystywanego w sposób mieszany a VAT

Sprzedaż domu wykorzystywanego mieszanie - korekta VAT Przy sprzedaży budynków i lokali prywatnych wykorzystywanych do celów mieszanych, może okazać się konieczne sporządzenie korekty podatku VAT naliczonego. Sprawdź, na jakich zasadach odbywa się sprzedaż domu wykorzystywanego w sposób mieszany. czytaj dalej
2019-04-26

Podatek VAT

Korekta VAT naliczonego a wybór lub rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego

Korekta VAT naliczonego a wybór lub rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego W jakich sytuacjach możliwa jest korekta VAT naliczonego? Jakie są reguły dokonywania korekty VAT w związku z rezygnacją lub wyborem zwolnienia podmiotowego? Jak wygląda korekta VAT od środków trwałych, a jak od wyposażenia. Czy obowiązują te same zasady? czytaj dalej
2018-05-18

Podatek VAT

Korekta podatku naliczonego a rezygnacja ze zwolnienia VAT

Korekta podatku naliczonego a rezygnacja ze zwolnienia VAT Rezygnacja ze zwolnienia z podatku VAT wiąże się z prawem do korygowania podatku VAT od zakupów nabytych w trakcie jego obowiązywania. Dowiedz się, jak powinna zostać przeprowadzona korekta podatku naliczonego od środków trwałych i pozostałych nabyć. czytaj dalej
2013-07-10

Podatek VAT

Obowiązkowa korekta VAT

Długo wyczekiwane przez wielu przedsiębiorców zmiany nadeszły. Trzecia ustawa deregulacyjna znowelizowała między innymi treść ustawy o VAT. czytaj dalej