0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

6 wyników dla tematu: rozwiazanie-umowy-na-czas-nieokreslony

Artykuły:

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór z omówieniem 2024

Na mocy porozumienia stron można zakończyć każdą umowę, gdy obie strony wyrażają na to zgodę. Jakie elementy powinno zawierać rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór oraz opis można znaleźć w tym artkule zarówno w wersji pdf jak i do edycji.

16 kwietnia 2024

Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony - jak formalnie się odbywa?

Mylne jest przekonanie, że pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony nie może zostać zwolniony z pracy. Jak odbywa się rozwiązanie umowy na czas nieokreślony? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj rozwiązanie.

10 kwietnia 2024

Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę – czym się różnią?

Umowę o pracę można rozwiązać m.in. na mocy porozumienia stron lub z upływem czasu, na który była zawarta. Czym różni się rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę? Czy wymagane jest oświadczenia woli obu stron? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

28 marca 2024

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem art. 30 § 1 pkt 2 kp w 2024 r.

Jednym ze sposób rozwiązania umowy o pracę jest rozwiązanie umowy na mocy art. 30 § 1 pkt 2 kp poprzez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę? Przeczytaj w artykule!

13 lutego 2024

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony – art. 36 kp

Długość okresu wypowiedzenia jest regulowana przez art. 36 kp i zależy od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy. W jaki sposób można rozwiązać umowę o pracę? Ile wynosi okres wypowiedzenia dla umów na czas określony i nieokreślony? Przeczytaj!

29 sierpnia 2022

Rozwiązanie umowy o pracę - kompendium wiedzy

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić z wielu przyczyn, leżących zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy. Czy wiesz, jakie są sposoby rozwiązania umowy? Jakie obowiązują okresy wypowiedzenia? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

23 marca 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów