Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły na temat zwolnienie od kosztów sądowych

Zwolnienie od kosztów sądowych- czy przedsiębiorca ma takie prawo?

O zwolnienie od kosztów sądowych może ubiegać się osoba fizyczna, która zadeklaruje, że poniesione koszty spowodują uszczerbek utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub też ich poniesienie może narazi ją na taki uszczerbek. czytaj dalej

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach pracowniczych i planowane zmiany

Zwolnienie od kosztów sądowych pracownika Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach pracowniczych może nastąpić na wniosek pracownika, wówczas, gdy jest to podyktowane jego ciężką sytuacją materialną. Co powinien zawierać taki wniosek i kiedy pracownik może go złożyć? Sprawdź w artykule! czytaj dalej
2018-02-07

Windykacja

Kto ponosi koszty postępowania egzekucyjnego?

Koszty postępowania egzekucyjnego - kto ponosi? W jakich sytuacjach koszty postępowania egzekucyjnego ponosi dłużnik a w jakich wierzyciel? W jakich sytuacjach te podmioty mogą być zwolnione z ponoszenia kosztów egzekucyjnych? Dowiedz się więcej czytając nasz artykuł! czytaj dalej
2018-01-06

Windykacja

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych

Komu przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych Czy ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przewiduje zwolnienie od kosztów sądowych? Kto może ubiegać się o takie zwolnienie? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, kiedy możliwe jest zwolnienie od kosztów sądowych w części, a kiedy w całości! czytaj dalej

Kiedy strona może ubiegać się się o zwolnienie od kosztów sądowych?

zwolnienie od kosztów sądowych Koszty sądowe w wielu przypadkach mogą być bardzo wysokie i przekraczać możliwości finansowe uczestników postępowania. Kiedy strona może wnioskować o zwolnienie od kosztów sądowych? Dowiedz się, czytając nasz artykuł! czytaj dalej