Poradnik Przedsiębiorcy

Budowanie zgranego zespołu

Jak mawiał Henry Ford - połączenie sił jest początkiem, pozostanie razem postępem, a wspólna praca sukcesem. Tworzenie zespołu następuje przez podjęcie szeregu działań z zewnątrz oraz przez udział managerów przedsiębiorstwa. Wspólnym celem jest jego budowa oraz utrzymanie.

Grupy pracowników, które zostaną przekształcone w silne zespoły, z większym prawdopodobieństwem przetrwają próbę czasu. W szczególności, gdy członkowie grupy mają niejasne lub rozbieżne interesy i cele.

Czym jest zespół?

Przez zespół należy rozumieć określoną liczbę pracowników, którzy posiadają wspólny cel oraz są świadomi tego, że do jego osiągnięcia potrzebne jest indywidualne zaangażowanie każdego z nich. Ponadto grupa ma zespołowe metody współpracy i przez to wykonuje pracę wydajniej.  

Kreowanie zespołu następuje także przez właściwy dobór pracowników o podobnych kompetencjach, ale także osobowościach. Kwestią kluczową jest nieangażowanie członków zespołu do robienia wszystkiego razem, lecz określenie odpowiedniego momentu przekazania zadania innemu pracownikowi.

Identyfikacja potrzeb oraz problemów zespołu jest ważna na każdym etapie tworzenia lub istnienia zespołu. Nasuwa się pytanie - jak dbać o taki prawidłowy proces?

Przykładowo można zastosować pytania kontrolne, ankiety czy też indywidualne rozmowy. Skrupulatnie przeprowadzony wywiad może stanowić punkt odniesienia dla analizy oraz wspólnej dyskusji.

W praktyce nie z każdej grupy pracowników można stworzyć zespół - tym bardziej zgrany - i należy wziąć to pod uwagę.

W zespole poszczególni członkowie są bardziej zorientowani na potrzeby swoich współpracowników. Przepływ informacji ulega polepszeniu. Ponadto pracownicy są świadomi swoich silnych i słabszych stron. Taka sytuacja umożliwia skonkretyzowanie, czym dany pracownik kieruje się w swoim postępowaniu.

Podsumowując, zgrany zespół zwycięża częściej niż inne, jeżeli jest świadomy kierunku rozwoju, celów możliwych do zrealizowania oraz kiedy wykorzystuje różne warianty działania i opiera się na wzajemny zaufaniu.