0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Budowanie zespołu - co powinien wiedzieć każdy lider?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jak mawiał Henry Ford - połączenie sił jest początkiem, pozostanie razem postępem, a wspólna praca sukcesem. Grupy pracowników, które zostaną przekształcone w silne zespoły, z większym prawdopodobieństwem przetrwają próbę czasu. Czy budowanie zespołu jest zatem zadaniem łatwym?  

Czym jest zespół?

Przez zespół należy rozumieć określoną liczbę osób, które posiadają wspólny cel oraz są świadome tego, że do jego osiągnięcia potrzebne jest indywidualne zaangażowanie każdego z nich. Ponadto grupa ma zespołowe metody współpracy i przez to wykonuje pracę wydajniej.  

Kreowanie zespołu następuje także przez właściwy dobór pracowników o podobnych kompetencjach oraz osobowościach. Kwestią kluczową nie jest angażowanie członków zespołu do robienia wszystkiego razem, lecz określenie odpowiedniego momentu przekazania zadania innemu pracownikowi.

Jak dbać o prawidłowe budowanie zespołu?

Identyfikacja potrzeb oraz problemów zespołu jest ważna na każdym etapie tworzenia lub istnienia zespołu. Przykładowo można zastosować pytania kontrolne, ankiety czy też indywidualne rozmowy. Skrupulatnie przeprowadzony wywiad może stanowić punkt odniesienia dla analizy oraz wspólnej dyskusji. W praktyce nie z każdej grupy pracowników można stworzyć zespół - tym bardziej zgrany - i należy wziąć to pod uwagę.

Budowanie zespołu - jakie są zalety?

W dobrze zgranym zespole poszczególni członkowie są bardziej zorientowani na potrzeby swoich współpracowników. Przepływ informacji ulega polepszeniu. Ponadto pracownicy są świadomi swoich silnych i słabszych stron. Taka sytuacja umożliwia skonkretyzowanie, czym dany pracownik kieruje się w swoim postępowaniu.

Podsumowując, zgrany zespół zwycięża częściej niż inne, jeżeli jest świadomy kierunku rozwoju, celów możliwych do zrealizowania oraz kiedy wykorzystuje różne warianty działania i opiera się na wzajemny zaufaniu.

Jakie są przeszkody w budowaniu zgranego zespołu?

Przeszkody mogą wynikać zarówno ze strony postaw pracowników, jak i podejścia samego pracodawcy. Dodatkowo takie czynniki zewnętrzne jak nerwowa atmosfera pracy czy codzienny stres mają negatywny wpływ na proces budowania zespołu.

 1. Brak chęci do współpracy i integracji

 2. Rywalizacja członków zespołu

 3. Brak wzajemnego zaufania

 4. Niski poziom motywacji do pracy

 5. Różnice charakteru i osobowości pracowników

 6. Niski poziom zaufania do siebie nawzajem

Co zrobić, by udało się zbudować zgrany zespół?

 • “Najpierw wysłuchaj, potem bądź wysłuchany” - jeden z 7 nawyków Stevena Coveya, jako klucz do skutecznej komunikacji

Nie da się pracować w zespole i nie komunikować się ze sobą. Bardzo ważne jest, by pracownicy nauczyli się słuchać drugiej osoby oraz potrafili wyrazić swoje zdanie w sposób zrozumiały dla innych. Dzięki efektywnej komunikacji praca w zespole przynosi więcej korzyści dla wszystkich.

 • Atmosfera w miejscu pracy

Praca jest czymś, co zabiera nam jedną trzecią naszego życia. Drugą część czasu poświęcamy na sen, trzecia - pozostaje do wykorzystania na osobiste czynności. Gdy sobie to uświadomimy, powinniśmy starać się, by czas w pracy spędzać w przyjemnej atmosferze. Ma ona również wpływ na efektywność pracy zespołu.

 • Wzajemny szacunek i akceptacja

Jeśli tworzymy zespół, powinniśmy szanować pozostałych jego członków, ich zdanie, poglądy, wyznanie, opinie. Nie powinniśmy nikogo dyskryminować. Zespół to zgrana grupa, dlatego powinien rozumieć się i  wspierać.

 • Odpowiedzialność

Ważne, by każdy członek zespołu poczuwał się do odpowiedzialności za całą grupę. Nie powinno występować próżniactwo społeczne. Jeżeli zespół ma do zrealizowania projekt, to każda osoba powinna brać czynny udział we wspólnej pracy.

 • Lider zespołu

Lider w zespole pełni ważną funkcję. Jego zadaniem jest przede wszystkim scalanie grupy, motywowanie do pracy, rozwiązywanie konfliktów, emanowanie pozytywną energią i optymizmem, wskazywanie drogi i wspieranie.

Synergia - nawyk twórczej współpracy

Kiedy będziemy widzieli, że zespół jest zgrany? Kiedy będzie dochodziło do efektu synergii. Synergia jest to szósty nawyk wg Stevena Coveya, który odzwierciedla najwyższą formę współpracy. Efekt ten można opisać równaniem 1 + 1 = 3 i więcej. Budowanie zespołu, który będzie zgrany, polega na znajdowaniu rozwiązań, które są lepsze niż pomysły poszczególnych osób w zespole. Warto szukać trzeciego - najlepszego rozwiązania oraz akceptować różnicę zdań. Synergia polega na współdziałaniu, dzięki któremu uzyskujemy lepszy efekt końcowy, niż gdybyśmy pracowali sami. Budowanie zespołu polega na tym, by słuchać siebie nawzajem i próbować zrozumieć drugą osobę, by określić wizję końca oraz dążyć do trzeciego rozwiązania problemu. Tak samo budowanie synergii wymaga od ludzi zaangażowania, poczucia odpowiedzialności oraz stawiania na dobrą atmosferę. Warto być otwartym na nowe, nietypowe pomysły innych oraz nie krytykować ich.

Podsumowując, zgrany zespół zwycięża częściej niż inne, jeżeli jest świadomy kierunku rozwoju, celów możliwych do zrealizowania oraz kiedy wykorzystuje różne warianty działania i opiera się na wzajemnym zaufaniu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów