Poradnik Przedsiębiorcy

Czy przedsiębiorca może prowadzić kilka KPiR?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w więcej niż jednym miejscu mają wybór w jaki sposób prowadzić KPiR. W sytuacji kiedy działalność prowadzona jest w oparciu o kilka zespołów składników materialnych i niematerialnych, jakimi są w szczególności sklepy, zakłady, punkty usługowe, przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych - mamy do czynienia z przedsiębiorstwem wielozakładowym.

Zgodnie z § 9. ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów, księga oraz dowody, na których podstawie są dokonywane w niej zapisy, musi znajdować się na stałe w miejscu wykonywania działalności lub miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba. W przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa wielozakładowego księgi muszą znajdować się w każdym zakładzie. Podatnik może jednak prowadzić jedną księgę w miejscu wskazanym jako jego siedziba, pod warunkiem, że w poszczególnych zakładach jest prowadzona co najmniej ewidencja sprzedaży.

 

W sytuacji kiedy prowadzeniem ksiąg zajmuje się biuro rachunkowe na zlecenie podatnika, muszą znajdować się na stałe wraz z dowodami księgowymi w miejscu działalności biura. Jednak obowiązkowe jest przy tym prowadzenie ewidencji sprzedaży w miejscach wykonywania działalności.

Ustalanie dochodu na podstawie kilku ksiąg

Podatnicy posiadający wielozakładową działalność gospodarczą oraz dla wszystkich z osobna prowadzą KPiR  nie muszą rozliczać dochodu każdego zakładu z osobna. Wystarczy, że na koniec każdego okresu rozliczeniowego w celu ustalenia wysokości dochodu z działalności dokonają zsumowania odpowiednich informacji z ksiąg tzn. - przychody i koszty ich uzyskania. Wtedy pozostaje już tylko wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy z uzyskanego dochodu przez wszystkie oddziały.

Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorcy prowadzący działalność w jednym miejscu, np. jeden sklep są zobowiązani do prowadzenia tylko jednej książki przychodów i rozchodów na zasadach określonych w rozporządzeniu.