0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kilka KPiR przy prowadzeniu działalności wielozakładowej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Najpopularniejszą formą prowadzenia księgowości wśród małych podatników jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Często poszerzając działalność o nowe rodzaje PKD przedsiębiorcy mają wątpliwość, czy konieczne będzie prowadzenie dodatkowej księgi. Kiedy zatem można prowadzić kilka KPiR? Kto będzie do tego zobowiązany? Odpowiadamy!

Kilka KPiR - gdzie przechowywać księgi?

Stosownie do obowiązujących przepisów, zawartych w § 8. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPiR, księga wraz z dowodami, na podstawie których są dokonywane wpisy, musi na stałe znajdować się w miejscu prowadzenia działalności przez podatnika lub innym miejscu wskazanym jako jego siedziba. W przypadku gdy prowadzenie księgi zlecone zostało biuru rachunkowemu, księga musi znajdować się w miejscu prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro. Z przepisu jednoznacznie wynika, że księga wraz z dowodami nie może znajdować się w dwóch miejscach jednocześnie – w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej i siedzibie przedsiębiorcy. Tym bardziej dotyczy to sytuacji, gdy prowadzenie księgi powierzono biuru rachunkowemu.

Odstępstwem od powyższego przepisu jest § 8. ust. 3 ww. rozporządzenia, które jednoznacznie wskazuje, że kilka KPiR może prowadzić ten przedsiębiorca, który prowadzi przedsiębiorstwo wielozakładowe.

Kilka KPiR w przedsiębiorstwie wielozakładowym

Pojęcie przedsiębiorstwa wielozakładowego zostało szerzej opisane w § 3 ust. 9 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR i wskazuje, że jest to działalność gospodarcza prowadzona w oparciu o kilka zespołów składników materialnych i niematerialnych, jakimi są w szczególności sklepy, zakłady, punkty usługowe, przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych.

W przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego, przepisy prawa dopuszczają prowadzenie zarówno jednej KPiR dla wszystkich zakładów w ramach jednego przedsiębiorstwa jak i dla każdego zakładu z osobna. Oznacza to, że przedsiębiorca posiadający w ramach jednej działalności np. kilka punktów sprzedaży, może prowadzić kilka KPiR odrębnie dla każdego punktu lub jedną KPiR wspólnie dla wszystkich zakładów.

Przykład 1.

Przedsiębiorca prowadzący lokal gastronomiczny – restaurację sklasyfikowaną według numeru PKD jako 56.10.A, planuje rozszerzyć zakres działalności o przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering – PKD 56.21.Z). Czy w związku z tym będzie musiał prowadzić kilka KPiR?

Stosownie do przepisów, przedsiębiorca nie tworzy przedsiębiorstwa wielozakładowego, a jedynie poszerza zakres świadczonych usług, tym samym zobowiązany jest prowadzić jedną księgę.

Przykład 2.

Przedsiębiorca, który prowadzi sklep spożywczy, zamierza poszerzyć działalność i otworzyć kolejne trzy sklepy w innych częściach miasta. Czy w tej sytuacji zobowiązany będzie prowadzić KPiR osobno dla każdego sklepu?

Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR, tworząc przedsiębiorstwo wielozakładowe, przedsiębiorca może – ale nie musi prowadzić kilka KPiR, osobno dla każdego sklepu. W przypadku gdy przedsiębiorca zdecyduje się prowadzić:

  • jedną KPiR dla wszystkich sklepów – to zobowiązany jest do wskazania miejsca w jakim będzie się ona znajdowała (miejsca siedziby), a także do prowadzenia co najmniej ewidencji sprzedaży w każdym sklepie;
  • kilka KPiR dla każdego sklepu osobno – to księga musi znajdować się w każdym punkcie.

Kilka KPiR – jak ustalić dochód?

Stosownie do § 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR, przedsiębiorcy posiadający wielozakładową działalność gospodarczą, którzy dla każdego zakładu z osobna prowadzą podatkową księgę, nie muszą rozliczać dochodu każdego z nich z osobna. Wystarczy, że na koniec każdego okresu rozliczeniowego, w celu ustalenia wysokości dochodu z działalności, dokonają zsumowania odpowiednich informacji z ksiąg, tzn. przychodów i kosztów ich uzyskania. Wtedy pozostaje już tylko wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy z dochodu uzyskanego przez wszystkie oddziały.

Przykład 3.

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo wielozakładowe składające się z trzech sklepów spożywczych. Dla każdego sklepu prowadzona jest odrębna księga przychodów i rozchodów. Od stycznia do marca 2019 roku przychody i koszty ich uzyskania w poszczególnych sklepach przedstawiały się następująco:

Zakłady przedsiębiorstwaPrzychodyKoszty uzyskania przychodów
Sklep 1.40 000 zł26 000 zł
Sklep 2. 45 000 zł15 000 zł
Sklep 3.10 000 zł23 000 zł

Łączny przychód z zakładów przedsiębiorstwa to 95 000 zł.
Łączne koszty uzyskania przychodów z zakładów przedsiębiorstwa: 64 000 zł.
Dochód wynosi zatem 31 000 zł.

Podsumowując, podatnicy prowadzący przedsiębiorstwa wielozakładowe mogą prowadzić kilka KPiR. Należy jednak pamiętać, że jest to jedna z przewidzianych przez ustawodawcę możliwości, nie zaś narzucony obowiązek. Przedsiębiorcy mają zatem wybór – mogą prowadzić kilka KPiR (osobno dla każdego zakładu), bądź jedną KPiR (pamiętając o obowiązku prowadzenia co najmniej ewidencji sprzedaży w każdym zakładzie).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów