0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki ZUS - jak ująć w KPIR?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Co miesiąc opłacam składki ZUS i słyszałem, że mogą być moim kosztem. Mam działalność opodatkowaną podatkiem liniowym. Jak powinienem je prawidłowo zaksięgować?

Krzysztof, Jasło

 

Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne (rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe) w pełnej wysokości mogą pomniejszyć podstawę do opodatkowania na dwa sposoby:

  • jako zaliczone do kosztów uzyskania przychodu (w kol. 13 KPiR – Pozostałe wydatki)
  • jako odliczone od dochodu w momencie wyliczania zaliczki na podatek dochodowy.

Przedsiębiorcy powinni wybrać i stosować jedną z powyższych metod rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne, aby nie zostały one odliczone podwójnie.

Składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku podatku liniowego również mogą pomniejszać podstawę opodatkowania w dwojaki sposób:

  • jako zaliczone do kosztów uzyskania przychodu (w kol. 13 KPiR – Pozostałe wydatki)
  • jako odliczone od dochodu w momencie wyliczania zaliczki na podatek dochodowy.

Składki zdrowotnej w przypadku podatku liniowego podlegają ujęciu do limitu 8.700 zł w skali roku. Więc podatnik może ujmować zapłacone składki ZUS puki nie przekroczy tego limitu. Limit ten z roku na rok ma ulegać zmianie.

Opłacone w danym okresie składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za przedsiębiorcę w praktyce najczęściej rozlicza się w zaliczce na podatek dochodowy za ten okres w którym zostały one uregulowane. Wówczas rozliczane są one jednocześnie i nie ma potrzeby rozliczania ich oddzielnie w kosztach i zaliczce na podatek. 

Przykład 1.

Pani Maria zapłaciła we wrześniu 2022 r. składki ZUS za sierpień 2022 r. W zaliczce za jaki okres będzie możliwe odliczenie opłaconych składek ZUS?

Składki ZUS za sierpień 2022 r. opłacone we wrześniu 2022 r. odliczane są w zaliczce za wrzesień 2022 r.

Fundusz Pracy zarówno przedsiębiorcy, jak i osób współpracujących oraz pracowników może z kolei zostać zaliczony wyłącznie do kosztów uzyskania przychodu w kolumnie 13 KPiR – Pozostałe wydatki.

Składki ZUS za pracowników zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu, ale tylko w tej części, w której są finansowane przez pracodawcę oraz pod warunkiem, że zostały opłacone. Składki pracownicze natomiast przedsiębiorca może rozliczyć w miesiącu, za który należne było wynagrodzenie, pod warunkiem, że zostały one opłacone w terminie.

W każdym przypadku możliwość rozliczenia składek ZUS istnieje tylko wtedy, gdy zostaną one przez przedsiębiorcę zapłacone. Co do zasady składki ZUS odlicza się zgodnie z metodą kasową, tj. dopiero w okresie, w którym zostały opłacone.

Warto zaznaczyć, że termin na opłacenie składek ZUS za dany miesiąc mija 20. dnia kolejnego miesiąca w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów