0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy a prowadzenie KPiR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą w określonych przypadkach opłacać uproszczone zaliczki na podatek dochodowy. Jak je ustalać i rozliczać? Wyjaśniamy poniżej.

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy - dla kogo?

W myśl przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 44 ust. 6b) podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w wysokości 1/12 kwoty ustalonego dochodu. Dotyczy to podatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych wg skali podatkowej lub płacących podatek liniowy.

Zaliczka ta jest obliczana na podstawie dochodu firmy wykazanym w zeznaniu rocznym złożonym:

  • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy, albo

  • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata - jeżeli w zeznaniu, składanym w poprzednik roku, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej; jeżeli również w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Zaliczkę na podatek dochodowy pomniejsza się o zapłaconą w danym miesiącu przez podatnika składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Przepisy dotyczące wyboru uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy nie mają zastosowania do podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w danym roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy (art. 44 ust.6e u.p.d.o.f.).

Obowiązek powiadomienia właściwego organu

Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek mają obowiązek zawiadomić o tym fakcie urząd skarbowy jednak dopiero w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowym w którym opłacali zaliczki uproszczone.

Przykładowo, podatnik który wybrał opodatkowanie na zasadach ogólnych zdecydował się w 2020 roku na wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej, w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2020 rok musi zaznaczyć w części C. Informacje dodatkowe pozycję 56.

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy - PIT-36

Podatnicy opłacający zaliczki w uproszczonej formie muszą wpłacać zaliczki przez cały rok podatkowy.

Zaliczki miesięczne od dochodów wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni miesiąc podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Zaliczki uproszczone a obowiązek prowadzenia ewidencji

W myśl art. 24a ust. 1 ustawy o PIT osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty).

Co więcej, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie określa odrębnego sposobu prowadzenia księgi przez przedsiębiorców, którzy wpłacają zaliczki uproszczone. W tym zakresie obowiązują ich ogólne regulacje. Po zakończeniu miesiąca podatnik obowiązany jest do zsumowania poszczególnych kolumn księgi. Księga musi być prowadzona od 1 stycznia roku podatkowego bądź dnia rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów