0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy a prowadzenie KPiR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą w określonych przypadkach opłacać uproszczone zaliczki na podatek dochodowy. Jak je ustalać i rozliczać? Wyjaśniamy poniżej.

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy - dla kogo?

W myśl przepisów art. 44 ust. 6b ustawy o PIT podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w wysokości 1/12 od od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).

Opłacanie uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy jest wyłącznie dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych lub liniowo.

Zaliczka ta jest obliczana na podstawie dochodu firmy wykazanym w zeznaniu rocznym złożonym:

  • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy, albo

  • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata - jeżeli w zeznaniu, składanym w poprzednik roku, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej; jeżeli również w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Warto mieć na uwadze, że wybierając uproszczoną zaliczkę na podatek podatnik zobowiązany jest ją stosować przez cały rok podatkowy.

Zaliczkę na podatek dochodowy pomniejsza się o zapłaconą w danym miesiącu przez podatnika składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Przepisy dotyczące wyboru uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy nie mają zastosowania do podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w danym roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy (art. 44 ust.6e ustawy o PIT).

Obowiązek powiadomienia właściwego organu

Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek mają obowiązek zawiadomić o tym fakcie urząd skarbowy jednak dopiero w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowym, w którym opłacali zaliczki uproszczone.

Przykładowo, podatnik który wybrał opodatkowanie na zasadach ogólnych zdecydował się w 2022 roku na wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej, w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2022 rok składanym do 2 maja 2023 roku musi zaznaczyć w części C. Informacje dodatkowe pozycję 56.

uproszczone zaliczki na podatek dochodowy

Zaliczki uproszczone wpłaca się w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni miesiąc podatnik wpłaca w terminie do 20. stycznia następnego roku podatkowego.

Zaliczki uproszczone a obowiązek prowadzenia ewidencji

W myśl art. 24a ust. 1 ustawy o PIT osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty).

Co więcej, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie określa odrębnego sposobu prowadzenia księgi przez przedsiębiorców, którzy wpłacają zaliczki uproszczone. W tym zakresie obowiązują ich ogólne regulacje. Po zakończeniu miesiąca podatnik obowiązany jest do zsumowania poszczególnych kolumn księgi. Księga musi być prowadzona od 1 stycznia roku podatkowego bądź dnia rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów