Poradnik Przedsiębiorcy

Czy wiesz kiedy nie musisz składać rocznej deklaracji PIT?

O obowiązku składania rocznej deklaracji podsumowującej dochody oraz wynikający z nich podatek, większość podatników doskonale pamięta. Nie wszyscy jednak wiedzą, że istnieje grupa dochodów, które sporządzenie rocznego PIT-a wcale nie wymagają. O jakie dochody chodzi? Czy wiesz kiedy nie musisz składać rocznej deklaracji PIT?

Przychody zwolnione z opodatkowania

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, które przychody podlegają opodatkowaniu, a które są z tego obowiązku zwolnione. Zwolnienia określa bardzo szeroko art. 21 tej ustawy - i tam właśnie należy szukać przychodów, które nie wymagają złożenia deklaracji rocznej. Lista wymienionych tam przychodów jest stosunkowo długa, warto jednak przyjrzeć się jej dokładnie.

Wśród najpopularniejszych zwolnień można wymienić różnego rodzaju odszkodowania i zadośćuczynienia, zasiłki (np. z tytułu narodzin dziecka), dodatki do rent rodzinnych dla sierot zupełnych czy dodatki mieszkaniowe. Również przychody otrzymane w ramach pomocy z tytułu klęsk żywiołowych czy innych niekorzystnych zdarzeń losowych opodatkowaniu PIT nie podlegają, pod warunkiem, że nie przekroczą w roku podatkowym 2280 zł.

Oczywiście powyższe zasady dotyczą tylko takich sytuacji, w których podatnik nie uzyskał w ciągu roku podatkowego żadnego innego przychodu, który byłby opodatkowany na gruncie ustawy o PIT. Jeśli jest inaczej, roczna deklaracja powinna zostać złożona - nie należy w niej jednak uwzględniać zwolnionych z podatku dochodów.

Świadczenia z ZUS i KRUS

Także w przypadku emerytów, pobierających świadczenia z ZUS bądź z KRUS, składanie rocznego PIT nie jest zazwyczaj konieczne. Przychody z tego tytułu są dokumentowane za pomocą wystawianych przez instytucje formularzy PIT-40, które następnie są przekazywane do urzędów skarbowych. W związku z tym indywidualne rozliczenie stanowiłoby po prostu zdublowanie działań poczynionych przez ZUS i KRUS. Warto jednak wiedzieć, że emeryt może z własnej woli zdecydować się na złożenie PIT rocznego - jeśli np. chce przekazać 1% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Czasem emeryt może być zobowiązany do złożenia deklaracji. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy oprócz otrzymywania świadczeń podejmuje on dodatkową pracę. Wtedy pracodawca ma obowiązek przekazania mu - tak jak każdemu innemu pracownikowi - formularza PIT-11. Ten druk - mimo iż również jest automatycznie przekazywany do urzędu, stanowi wyłącznie informację o uzyskanych dochodach i odprowadzonych zaliczkach. Dlatego też w tej sytuacji powstaje konieczność samodzielnego złożenia zeznania rocznego.

Co z kwotą wolną od podatku?

Może się zdarzyć, że podatnik w ciągu roku podatkowego uzyska dochody podlegające co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ale nieprzekraczające rocznej kwoty wolnej od podatku. Chodzi tu o roczny dochód niższy niż 3091 zł.

W takiej sytuacji podatnik jest jednak zobowiązany do złożenia deklaracji rocznej. Oprócz tego, że jest to działanie zgodne z przepisami, jest też opłacalne - złożenie deklaracji powoduje zwrot podatku, odprowadzonego w formie zaliczek w ciągu roku podatkowego. Co więcej, niezłożenie deklaracji rocznej przez osobę do tego zobowiązaną jest obciążone karą grzywny za popełnione wykroczenie skarbowe.