Rozliczenie deklaracji PIT-28 po terminie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wybrały rozliczenia z urzędem skarbowym na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych posiadają znacznie mniej czasu na rozliczenie roku podatkowego niż pozostali przedsiębiorcy. Dlatego też często zdarza się, że podatnicy ci spóźniają się z dostarczeniem deklaracji na czas. W poniższym artykule opisujemy rozliczenie ryczałtem wraz z konsekwencją złożenia PIT-28 po terminie.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczonym rodzajem prowadzenia księgowości oraz rozliczeń z organem podatkowym. Różni się od zasad ogólnych tym, że opodatkowaniu podlega przychód, a nie dochód. Zatem bez znaczenia jest w tym przypadku wysokość poniesionych kosztów, jednak nie zwalnia to z dokonywania ich ewidencji.

Wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego zależy głównie od źródeł uzyskanego przychodu, które mogą być objęte stawkami od 2021 roku 17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% lub 2%. Od 2022 roku obowiązują stawki 17%, 15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%.

Rozliczenie PIT-28

Co do zasady ryczałtowcy powinni rozliczyć się z uzyskanych przychodów do końca lutego następnego roku, czyli za 2021 rok do 28 lutego 2022. Jak widać, posiadają znacznie mniej czasu na sporządzenie właściwego zeznania podatkowego, którym jest formularz PIT-28 niż rozliczający się na zasadach ogólnych. Okres ten jest skrócony z uwagi na prostotę dokonywanych przez podatników uproszczonych rozliczeń - ewidencji przychodów.

Na powyższej deklaracji mogą zostać uwzględnione wyłącznie przychody opodatkowane ryczałtem, a wśród ograniczeń można wskazać brak możliwości rozliczeń wspólnie z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Jednak w dalszym ciągu odliczeniu podlegają składki ZUS, wpłaty na IKZE, ulga rehabilitacyjna oraz ulga na Internet.

PIT-28 po terminie a czynny żal

Zgodnie z art. 56 par. 4 Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który ujawnił przedmiot lub podstawę opodatkowania lecz nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

W zależności od wysokości niezapłaconego podatku zostanie wymierzona stosowna grzywna. Jeżeli wartość kwoty podatku jest niższa niż pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia podatnik będzie podlegał wykroczeniu skarbowemu. Natomiast przy wyższej zaległości - będzie to już przestępstwo skarbowe.

Ratunkiem przewidzianym w takiej sytuacji jest instytucja czynnego żalu, która pomaga w uniknięciu kary, jeżeli została prawidłowo sporządzona. Jest to dokument, jaki należy złożyć do urzędu skarbowego, informujący o popełnieniu czynu zabronionego. Powinien zawierać wszystkie okoliczności i przyczyny niedotrzymania terminu złożenia deklaracji. Oprócz złożenia czynnego żalu należy także przekazać zaległą deklarację oraz dokonać zapłaty podatku, jeśli zachodzi taka konieczność.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów