Poradnik Przedsiębiorcy

Usługa Twój e-PIT czyli rozliczenie zeznania rocznego przez urząd

Rozliczenie roczne z podatków staje się coraz prostsze. Z roku na rok zwiększa się liczba podatników korzystających z elektronicznego rozliczania deklaracji rocznych PIT. Od 2019 r. część podatników nie musi samodzielnie sporządzać zeznań rocznych, Ministerstwo Finansów idzie bowiem o krok dalej i wprowadziło usługę Twój e-PIT, która pozwala rozliczyć się z podatku na podstawie deklaracji rocznej sporządzonej przez urząd skarbowy. Rozliczenie za 2018 r. w ten sposób jest możliwe na formularzach PIT-37 i PIT-38. Wyjaśniamy zatem, w jaki sposób realizowana jest usługa Twój e-PIT!

Na czym polega usługa Twój e-PIT?

Usługa Twój e-PIT polega na tym, że Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wypełniała zeznanie roczne za podatnika w wersji elektronicznej, a następnie udostępnia mu je do wglądu, z możliwością uzupełnienia. Podatnik otrzymuje do niego dostęp na Portalu Podatkowym, gdzie może dokonać w nim zmian, w tym rozliczyć ulgi czy wskazać lub zmienić organizację pożytku publicznego, na której rzecz przekaże 1% podatku, a następnie zaakceptować bądź odrzucić zeznanie i rozliczyć się samodzielnie. Jeżeli podatnik nie zrobi nic w zakresie wypełnionego przez KAS zeznania rocznego, zostanie ono uznane za zaakceptowane. Ostateczne działania podatnika w tym zakresie będą skuteczne, jeżeli dokona ich przed upływem terminu złożenia zeznania rocznego, czyli 30 kwietnia.

Aby KAS wypełniła elektroniczne zeznanie roczne podatnika, nie musi on składać żadnych wniosków. KAS z automatu przygotuje zeznanie roczne za każdego podatnika, który rozlicza się na formularzu PIT-37 lub PIT-38.Za 2018 r. rozliczenie roczne w usłudze Twój e-PIT jest możliwe na formularzach PIT-37 i PIT-38, czyli dla osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej. W następnych latach planowane jest wprowadzenie rozliczeń na podstawie kolejnych formularzy zeznań rocznych.

Jakie konsekwencje wnosi usługa Twój e-PIT?

Krajowa Administracja Skarbowa zobowiązała się udostępnić deklaracje roczne podatnikom na Portalu Podatkowym w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia, co oznacza, że do podatników szybciej niż dotychczas musiał trafić PIT-11 lub PIT-8C. Wszyscy płatnicy musieli więc je sporządzić i wysłać elektronicznie do skarbówki nie tak jak dotychczas do końca lutego, lecz do końca stycznia 2019 r. Od 1 do 14 lutego KAS miało bowiem czas na przetworzenie danych z informacji złożonych przez płatników, w tym wyjaśnienie przez urzędy skarbowe ewentualnych rozbieżności z płatnikami, danych zgromadzonych w rejestrach KAS oraz pochodzących z innych rejestrów administracji publicznej, a następnie przygotowanie deklaracji rocznych dla podatników, tak aby mieli oni dostęp do swoich e-PIT-ów sporządzonych przez organ podatkowy od 15 lutego. Zasady udostępniania zeznań na Portalu Podatkowym wprowadza nowelizacja ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2126) z dnia 4 października 2018 r.

Korzyści złożenia zeznań podatkowych w usłudze Twój e-PIT

W praktyce dzięki wprowadzeniu usługi Twój e-PIT rozliczenie roczne osób fizycznych na wskazanych formularzach może się odbyć całkowicie bez ich ingerencji bądź ograniczyć się do dwóch małych kroków – zaznaczenia dodatkowych opcji i zaakceptowania wypełnionego przez KAS formularza. W razie potrzeby podatnik ma oczywiście możliwość modyfikacji własnego zeznania rocznego przed jego akceptacją czy też jego odrzucenia. Natomiast tradycyjna, papierowa wersja składania zeznania rocznego nie zostaje zlikwidowana przez wprowadzenie usługi Twój e-PIT, nadal będzie można z niej skorzystać.Od 2020 r. planowane jest rozszerzenie zakresu usługi Twój e-PIT o wypełnianie deklaracji rocznych PIT-36, PIT-36L i PIT-28 dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.Korzyściami ze złożenia deklaracji rocznej w usłudze Twój e-PIT dla podatnika jest również:

  • brak opóźnienia w złożeniu zeznania rocznego do urzędu skarbowego,
  • łatwiejsze wspólne rozliczenie z małżonkiem,
  • nieograniczony dostęp do złożonych zeznań podatkowych wraz z UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) na Portalu Podatkowym,
  • możliwość otrzymania informacji o sporządzonym zeznaniu na Portalu Podatkowym, jeżeli KAS posiada dane kontaktowe podatnika (adres e-mail, numer telefonu),
  • krótszy termin na zwrot podatku, który wynosi zaledwie 45 dni (dla zeznań rocznych składanych w wersji papierowej nadal obowiązuje termin na 3 miesięcy),
  • możliwość wskazania lub aktualizacji numeru rachunku osobistego zgłoszonego w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty podatku.

Czy usługa Twój e-PIT ma pierwszeństwo nad zeznaniem złożonym w inny sposób?

Przy wprowadzeniu usługi Twój e-PIT powstaje pytanie – co jeżeli podatnik złoży zeznanie roczne w terminie w inny sposób, elektronicznie bądź tradycyjnie w wersji papierowej? Która deklaracja roczna będzie uznana wówczas przez urząd skarbowy? W takim przypadku urząd weźmie pod uwagę zeznanie roczne złożone samodzielnie przez podatnika. Natomiast wersja elektroniczna zeznania podatkowego dostępna na Portalu Podatkowym nie będzie brana pod uwagę. Podatnik nie ma bowiem obowiązku korzystania z usługi Twój e-PIT – jest ona dobrowolnym rozwiązaniem udostępnionym dla podatników.

Terminy złożenia zeznań rocznych za 2018 r.

Zeznanie roczne podatnik może sporządzić i wysłać elektronicznie bądź w wersji papierowej w okresie składania deklaracji rocznych. Natomiast w usłudze Twój e-PIT udostępnionej przez Ministerstwo Finansów podatnicy mogą zweryfikować, zaakceptować bądź odrzucić własne rozliczenie roczne w ściśle określonym terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r.

Terminy rozliczeń za 2018 r. w usłudze Twój e-PIT

15 lutego 2019 r.

Podatnicy mogą od tego dnia logować się do Portalu Podatkowego i weryfikować przygotowany dla nich PIT-37 bądź PIT-38

15 lutego–30 kwietnia 2019 r.

Podatnicy w tym terminie mają czas na modyfikację, akceptację lub odrzucenie sporządzonego przez KAS zeznania rocznego

30 kwietnia 2019 r.

  • automatyczna akceptacja PIT-37 i PIT-38, jeżeli podatnik samodzielnie nie złożył deklaracji bądź nie dokonał jej akceptacji na Portalu Podatkowym

  • ostateczny termin złożenia zeznania rocznego z pominięciem usługi Twój e-PIT