Wybór rocznego zeznania podatkowego - co warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Roczne zeznanie podatkowe ma obowiązek składać każdy podatnik. Jednak wiele osób obawia się tego ze względu na brak wiedzy na temat regulacji prawnych w tej materii. W związku z tym sporządzenie rocznego zeznania podatkowego podatnicy często zlecają znajomym lub specjalistom z biur rachunkowych. Tak naprawdę roczne zeznanie podatkowe nie jest tak wielkim wyzwaniem, jeśli pozna się kluczowe informacje na jego temat, jak na przykład wybór rocznego zeznania podatkowego. Poza tym nie potrzeba dużego wysiłku - roczne zeznanie podatkowe można wypełnić i przesłać z domu, przez internet.

Wybór rocznego zeznania podatkowego - jaki formularz?

Pierwszą rzeczą jaką należy zrobić, przystępując do sporządzenia rocznego zeznania podatkowego, jest wybór właściwego formularza. Aby to uczynić, trzeba wziąć pod uwagę, na jakich zasadach rozliczamy się z podatku dochodowego z fiskusem. Dla każdej formy opodatkowania istnieją bowiem odrębne deklaracje.

Roczne zeznanie podatkowe - zasady ogólne

Podatnik, który zdecyduje się na zasady ogólne, wykazuje wielkość dochodu uzyskanego w konkretnym roku podatkowym. Przy tej opcji roczne zeznanie podatkowe powinno zawierać tylko dochody opodatkowane skalą podatkową (17% i 32%). W przypadku zasad ogólnych należy wypełnić formularz PIT-36. Terminem, w którym trzeba złożyć roczne zeznanie podatkowe, jest 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Kiedy wybieramy skalę podatkową, możliwe jest rozliczenie w jednej deklaracji dochodów ze wszystkich źródeł - czyli np. działalności gospodarczej, etatu itp. Ponadto zasady ogólne umożliwiają wspólne rozliczanie z małżonkiem, a także korzystanie z ulg dla osób, które samotnie wychowują dzieci.

Podatek liniowy a zeznanie roczne

Wybór podatku liniowego przez przedsiębiorcę oznacza stałą stawkę podatku - 19% - niezależnie od wysokości dochodów. Przedsiębiorca, który rozlicza się za pomocą podatku liniowego zobowiązany jest złożyć roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36L. Termin na jego złożenie to - podobnie jak w poprzednim przypadku - 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Natomiast dochody spoza działalności gospodarczej (np. etat) trzeba rozliczać na oddzielnym druku PIT-37.

Należy również mieć na względzie, że opodatkowanie podatkiem liniowym nie uprawnia do wspólnego rozliczania małżeńskiego, ani nie pozwala na skorzystanie z większości ulg podatkowych, w tym ulgi na dzieci.

Roczne zeznanie podatkowe - ryczałt ewidencjonowany

Wybór ryczałtu ewidencjonowanego oznacza opłacanie podatku od uzyskanego przychodu w konkretnym roku według ustalonych stawek. Roczne zeznanie podatkowe na tych zasadach składa się na formularzu PIT-28 do końca lutego. W deklaracji tej należy uwzględnić jedynie te przychody, które są objęte ryczałtem. Resztę dochodów (np. z etatu) wykazuje się na formularzu PIT-37.

Roczne zeznanie podatkowe przy ryczałcie nie uprawnia do wspólnego rozliczania z małżonkiem, nie daje również możliwości do uwzględnienia ulgi na dzieci. Natomiast korzyścią jest możliwość odliczenia składek na ZUS, wpłat na IKZE, ulgi rehabilitacyjnej i internetowej.

Karta podatkowa a wybór zeznania rocznego

Ta forma opodatkowania zakłada uiszczanie stałej kwoty podatku - bez względu na wysokość dochodów. Wysokość podatku wzrasta razem ze wzrostem liczby zatrudnionych (istnieją limity dla poszczególnych branż) oraz wielkości miejscowości prowadzenia firmy.

Roczne zeznanie podatkowe na podstawie karty podatkowej rozlicza się na formularzu PIT-16A do 31 stycznia kolejnego roku podatkowego. Resztę dochodów rozlicza się na PIT-37. Od podatku można odliczyć jedynie opłaconą składkę zdrowotną.

Podsumowując, gdy dobrze pozna się formy opodatkowania działalności gospodarczej, wybór rocznego zeznania podatkowego nie powinien nastręczać większych trudności. Dlatego też podatnik nie powinien obawiać się sporządzania rocznego zeznania podatkowego.

Sporządzenie zeznania rocznego w systemie wfirma.pl

Prowadząc księgowość online w systemie wfirma.pl można sporządzić i wysłać zeznanie roczne z działalności prosto z systemu. Rozliczenie jest możliwe na deklaracji PIT-28, PIT-36 bądź PIT-36L. W celu przygotowania zeznania rocznego należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i wybrać właściwy formularz, zgodny z przyjętą formą opodatkowania.

wybór rocznego zeznania podatkowego

Kwoty przychodów i kosztów, jak również składek społecznych i zdrowotnych oraz wyliczonych i opłaconych zaliczkach na podatek dochodowy zostaną uzupełnione w zeznaniu rocznym automatycznie, na podstawie danych zawartych w systemie. Wystarczy je zweryfikować i dokonać pozostałych odliczeń, w tym ulg podatkowych, jeżeli przysługują one przedsiębiorcy. 

Po kompletnym sporządzeniu zeznania rocznego można je wysłać z systemu z zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE, gdzie należy zaznaczyć opcje WYŚLIJ DO URZĘDU a następnie przejść do podzakładki BEZ PODPISU i uzupełnić dane autoryzujące wysyłkę deklaracji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów