0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy zakup opon samochodowych można rozliczyć w kosztach firmowych?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wiele przedsiębiorstw posiada w swojej firmie co najmniej jeden samochód. Naturalną cechą użytkowania auta jest ponoszenie kosztów eksploatacyjnych, w tym wydatków na paliwo, naprawy czy też zakup opon. W świetle Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kryteriami uwzględnienia wydatków na zakup opon samochodowych w kosztach prowadzenia działalności są ich gospodarcze uzasadnienie i powiązanie z obecnymi lub przyszłymi przychodami firmy.

Rozliczenie zakupu opon samochodowych bezpośrednio w kosztach firmy

Jeśli samochód wchodzi w skład rzeczowego majątku firmy (jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych) lub jest przez firmę użytkowany na podstawie umowy leasingu, najmu lub innej umowy o podobnym charakterze, to zakup opon samochodowych będzie kosztem podatkowym, który należy wykazać w kolumnie 13. księgi przychodów i rozchodów - pozostałe wydatki. Księgowanie tego typu kosztów w przypadku wykorzystywania samochodu zarówno prywatnie jak i w działalności zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT ograniczone jest limitem 75%. Odliczenie całego kosztu z faktury zakupu jest możliwe w sytuacji, gdy pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej co podatnik jest w stanie udowodnić prowadząc kilometrówkę.

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, może od zakupu opon odliczyć podatek od towarów i usług w całości lub w części. Wysokość odliczenia zależy od warunków technicznych pojazdu, celu użytkowania oraz ewentualnych dodatkowych badań technicznych. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Odliczenie VAT od samochodów osobowych w firmie

Zakup opon samochodowych dla samochodu prywatnego

Przedsiębiorca ma prawo do księgowanie w kosztach uzyskania przychodu wydatków eksploatacyjnych związanych z prywatnym samochodem wykorzystywanym w działalności gospodarczej. Księgowanie tych wydatków w kosztach podatkowych będzie jednak limitowane.

Księgowanie do końca 2018 roku

Do końca roku 2018 rozliczenie wydatków związanych z eksploatacją pojazdu prywatnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej odbywało się poprzez obliczenie limitu kilometrówki. Obliczany był on na podstawie faktycznie przejechanych służbowo kilometrów (wpisanych do ewidencji przebiegu pojazdów) oraz stawki normatywnej za jeden kilometr przebiegu. Dzięki temu poniesione wydatki rozliczane były w ewidencji przebiegu pojazdu i zaliczane do kosztów w ramach limitu kilometrówki.

Księgowanie od 2019 roku

Natomiast od roku 2019  wydatki związane z eksploatacją (przeglądy, ubezpieczenie czy części samochodowe - w tym zakup opon) pojazdu prywatnego są zaliczane do kosztów w wysokości 20% poniesionych wydatków. Nie ma możliwości skorzystania z limitu (stawka x przebyte kilometry dla celów firmowych) wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu, jak to miało miejsce w 2018 roku.

Co ważne, w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, wykorzystującego w niej swój prywatny samochód, możliwe jest odliczenie VAT w wysokości 50% od wydatków związanych z jego użytkowaniem, w tym zakupu lub wymiany opon samochodowych.

Zakup opon samochodowych - księgowanie w systemie wFirma.pl

W celu zaksięgowania faktury za zakup opon do samochodu należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT. Uzupełniamy dane zgodnie z fakturą. W polu Rodzaj wydatku należy wybrać "Inne wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu". W polu Opis można wpisać informację o zmianie opon, np. "Zmiana opon na zimowe". Wybieramy pojazd. Zapisujemy.

Zakup opon samochodowych - księgowanie w systemie wFirma.pl

W wyniku zaksięgowania wydatek zostanie ujęty w Księgi Przychodów i Rozchodów (KPIR) w kolumnie 13 – pozostałe wydatki, zgodnie z przysługującym prawem do ujęcia wydatku w kosztach. W przypadku czynnego podatnika VAT wydatek zostanie również ujęty w rejestrze VAT zakupu, zgodnie z prawem do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z danym pojazdem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów