Poradnik Przedsiębiorcy

Czy zakup opon samochodowych można rozliczyć w kosztach firmowych?

Wiele przedsiębiorstw posiada w swojej firmie co najmniej jeden samochód. Naturalną cechą użytkowania auta jest ponoszenie kosztów eksploatacyjnych, w tym wydatków na paliwo, naprawy czy też zakup opon. W świetle Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kryteriami uwzględnienia wydatków na zakup opon samochodowych w kosztach prowadzenia działalności są ich gospodarcze uzasadnienie i powiązanie z obecnymi lub przyszłymi przychodami firmy.

Rozliczenie zakupu opon samochodowych bezpośrednio w kosztach firmy

Jeśli samochód wchodzi w skład rzeczowego majątku firmy (jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych) lub jest przez firmę użytkowany na podstawie umowy leasingu, to zakup opon samochodowych będzie kosztem podatkowym, który należy wykazać w kolumnie 13. księgi przychodów i rozchodów - pozostałe wydatki.

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, może od zakupu opon odliczyć podatek od towarów i usług w całości lub w części. Wysokość odliczenia zależy od warunków technicznych pojazdu, celu użytkowania oraz ewentualnych dodatkowych badań technicznych. Więcej na ten temat można przeczytać w publikacji: Samochód w firmie rozliczenie w świetle ustawy o VAT.

Zakup opon samochodowych a kilometrówka

W przypadku kiedy przedsiębiorca wykorzystuje swój prywatny samochód osobowy do celów firmowych, to według przepisów ustawy o PIT jest on zobowiązany do prowadzenia kilometrówki, czyli ewidencji przebiegu pojazdu. W takim przypadku wszelkie wydatki eksploatacyjne, w tym zakup opon samochodowych lub ich wymiana, można odliczyć jedynie do wysokości limitu kilometrówki. Limit kilometrówki tworzy suma przejechanych km x stawka za 1 kilometr ustalana przez Ministra Finansów. Przedsiębiorca nie może w danym miesiącu zaliczyć do kosztów większej kwoty wydatków, niż ta wyznaczona limitem 

Stawki za 1 km przebiegu samochodu osobowego wynoszą:
- 0,5214 zł dla samochodu o pojemności do 900 cm3,
- 0,8358 zł dla samochodu o pojemności powyżej 900 cm3.

Co ważne, w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, wykorzystującego w niej swój prywatny samochód, możliwe jest odliczenie VAT w wysokości 50% od wydatków związanych z jego użytkowaniem, w tym zakupu lub wymiany opon samochodowych