0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prywatny samochód osobowy - wprowadzenie do majątku firmy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Posiadam prywatny samochód osobowy, który chciałbym przekazać na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Jak tego poprawnie dokonać?

Michał, Głogów

 

Przedsiębiorca ma prawo przekazać swój prywatny samochód osobowy na potrzeby firmy. Na tę okoliczność co do zasady powinien Pan przygotować stosowne oświadczenie o przekazaniu majątku do firmy.

Wycena prywatnego pojazdu wnoszonego do firmy

Jeżeli prywatny samochód osobowy jest kompletny i zdatny do użytku, stanowi Pańską własność lub współwłasność oraz przewidywany okres użytkowania do celów działalności gospodarczej jest dłuższy niż jeden rok, to może Pan go wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz amortyzować w czasie. Co ważne, podczas ustalania wartości początkowej podstawowym wyznacznikiem będzie dokument zakupu (faktura, rachunek, umowa) przy czym brana jest wartość z dokumentu jeśli ta jest niższa od ceny rynkowej. W przypadku braku dowodu zakupu wartość początkową należy ustalić w oparciu o ceny rynkowe.

Kolejny krok to wybór metody amortyzacji samochodu osobowego. Standardową jest metoda liniowa, w ramach której podatnik stosuje stawkę z wykazu - 20% w skali roku. Jednak jeżeli przed zakupem samochód był użytkowany przez okres min. 6 miesięcy przez inny podmiot niż podatnik, wówczas przedsiębiorca może zastosować liniową indywidualną metodę amortyzacji z max. stawką 40%. Trzecim rozwiązaniem jest metoda liniowa przyspieszona, którą można zastosować do środków transportu używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych, albo wymagających szczególnej sprawności technicznej. Wówczas można podwyższyć stawkę z wykazu przy zastosowaniu współczynnika nie większego niż 1,4 - max. stawka wynosi 28% w skali roku.

Prywatny samochód osobowy a odliczenie VAT

Równie ważna jest kwestia odliczenia VAT od wydatków związanych z użytkowaniem samochodu osobowego wprowadzonego do firmy. W sytuacji, gdy od wydatków eksploatacyjnych (w tym również od paliwa) będzie chciał Pan odliczyć 100% podatku od towarów i usług oraz ująć 100% wartości netto w koszty podatkowe, wówczas konieczne będzie (w przypadku czynnych podatników VAT):

  • zgłoszenie samochodu do urzędu skarbowego na druku VAT-26,
  • prowadzenie szczegółowej kilometrówki dla celów VAT,
  • wprowadzenie regulaminu (zasad) użytkowania pojazdu w firmie.

Co ważne, z prowadzonej kilometrówki powinno jasno wynikać, że wprowadzony do majątku firmy prywatny samochód osobowy jest użytkowany jedynie do celów służbowych. W przeciwnym razie urząd skarbowy zakwestionuje prawo do pełnego odliczenia VAT oraz pełnego ujęcia kosztu.

Wówczas gdy samochód będzie użytkowany do celów mieszanych będzie Pan mógł odliczyć jedynie 50% VAT naliczonego od wydatków związanych z eksploatacją auta. Nieodliczona część będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu. Natomiast na gruncie PIT przy użytku mieszanym koszt będzie mógł trafić do KPiR w limicie 75%.

Jak wprowadzić prywatny samochód osobowy do firmy w systemie wFirma.pl?

W systemie wFirma.pl należy na podstawie sporządzonego oświadczenia dodać pojazd do ewidencji środków trwałych poprzez zakładkę: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY gdzie należy uzupełnić wymagane pola dotyczące pojazdu.

Prywatny samochód osobowy - dodanie do systemu

Tak dodany pojazd będzie widoczny w ewidencji środków trwałych, ewidencji pojazdów, a dodatkowo odpisy amortyzacyjne będą automatycznie ujęte w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia pojazdu do ewidencji środków trwałych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów